Pam dylech ein dewis ni

Pam dylech ein dewis ni

null

Ein gweledigaeth yw darparu addysg a hyfforddiant o safon ym maes datblygiad proffesiynol sydd wedi'u harwain gan ymchwil ac wedi'u hadeiladu ar sail enw da cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol am addysg ac ymchwil. Cydnabyddir y Brifysgol am ragoriaeth, yn enwedig ym meysydd iechyd, biowyddoniaeth, cyfrifiadureg, peirianneg, gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol, gwyddor chwaraeon a Saesneg.

Gallwn ddarparu atebion addysg datblygiad proffesiynol parhaus sy'n hyblyg ac yn amlddisgyblaethol, sy'n elwa o'n harbenigedd mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau, a gellir eu cynllunio i ddiwallu anghenion cyflogwyr a'u gweithluoedd.

Rydym ar frig y tablau yng Nghymru ar gyfer darparu addysg israddedig, graddau meistr a PhD. Gallwn gynnig datblygiad proffesiynol parhaus wedi'i achredu gan y Brifysgol a, lle y bo'n briodol, gan gyrff proffesiynol a statudol. Gellir cronni ein credydau DPP a gallant arwain at gymwysterau israddedig ac ôl-raddedig.

Bydd ein darpariaeth yn canolbwyntio ar anghenion diwydiant a chaiff ei datblygu drwy gydweithio â chyflogwyr er mwyn gwella sgiliau a gwybodaeth eich staff. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod ein haddysg a'n hyfforddiant datblygiad proffesiynol yn cyflawni canlyniadau mesuradwy i chi, eich busnes ac, yn y pen draw, i dwf economaidd a lles y gymuned ehangach. Rydym wedi cynnal ein hanes hir o weithio'n agos gyda diwydiant, a'r cysylltiadau hyn sy'n ysgogi awydd y Brifysgol i weithio gyda chi er mwyn deall eich anghenion a datblygu atebion hyblyg i ddiwallu'r anghenion hynny.