Datblygu eich Gweithlu

Yr Academi Datblygiad Proffesiynol

Gwybodaeth sy’n Ysbrydoli Llwyddiant

Gall Prifysgol Abertawe eich helpu i ddatgloi potensial llawn eich gweithlu a gwella galluoedd eich sefydliad.

Mae ein hyfforddiant yn cynnwys amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ac mae ar gael i sefydliadau o bob cwr o Gymru, y DU a’r byd. Darperir ein cyrsiau gan arbenigwyr yn eu meysydd, gan gynnwys mewnbwn gan ddiwydiant, ac maent yn hyblyg, gan alluogi dysgwyr proffesiynol i astudio wrth gyflawni eu hymrwymiadau gwaith.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu’r cyrsiau sy’n bodloni’ch gofynion, felly, os oes rhywbeth nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd, rydym yn hapus i ymgynghori â’n harbenigwyr pwnc a gweithio gyda chi i lunio cwrs pwrpasol sy’n diwallu eich anghenion unigol.