Datblygu Cwrs gyda Phrifysgol Abertawe

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r cwrs delfrydol i chi

Mae ein cyrsiau'n hyblyg a gellir eu datblygu i ddiwallu anghenion eich busnes; p'un a ydych yn gwmni bach neu ganolig neu'n fusnes rhyngwladol, gallwn gynnig fformatau addasadwy sy'n cynnwys astudio rhan-amser a dysgu yn seiliedig ar waith.

Os oes gennych anghenion penodol, byddem yn falch iawn o drafod teilwra cwrs i ddiwallu anghenion unigol eich sefydliad.

Felly, os nad ydych yn gallu gweld cwrs addas i chi, neu un sy'n bodloni'ch gofynion busnes penodol, ffoniwch y tîm Partneriaethau Academaidd ar 01792 606477 neu e-bostiwch apdenquiries@abertawe.ac.uk