Trosolwg Grŵp

Mae'r Grwp Ecoleg Dynameg yn astudio prosesau sy'n amrywio o lefel ecoffisegol celloedd (systemau bioleg), trwy ecoleg unigol, poblogaeth a chymunedol, i ecosystemau cyfan (ecoleg systemau). Mae ein hymchwil yn mynd i'r afael â phrosesau ecolegol sylfaenol genedigaethau, marwolaethau, mewnfudo ac ymfudo, o'r cysyniadol hyd at lefelau cymhwysol, trwy ymchwilio i sut mae rhyngweithio o fewn ac ar draws graddfeydd biolegol y sefydliad yn cael eu haddasu gan amrywiad amgylcheddol. Gwnawn hyn trwy gyfuno dulliau modelu mathemategol, ystwythig ac ystadegol, wedi'u cyfuno ag ecoleg maes traddodiadol ac offer a sgiliau omic labordy.

Cordgrass wedi marw
Sapelo Oakdale