DR HANNA NUUTTILA

Dr Hanna Nuuttila

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Mae Hanna yn wyddonydd mamal ac yn bioacwstig sy'n cynnal ymchwil i effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol (MRE), gan gynnwys sŵn dyfais yn enwedig effeithiau posibl ar famaliaid morol. Mae hi hefyd yn asesu dichonolrwydd dulliau arolygu a monitro newydd a thraddodiadol ar gyfer safleoedd echdynnu ynni llanw a tonnau posibl, gan gynnwys gwahanol ddulliau acwstig sefydlog a thynnedig, fideo o dan y dŵr a delweddau awyr o'r awyr gan ddefnyddio GVV.
Mae'r prosiectau cyfredol a chynlluniwyd yn cynnwys:
Monitro cetetanaidd gan ddefnyddio cyfuniad o gronfa ddata acwstig C-POD a Soundtrap; Asesiad o ddefnydd UAV ar gyfer monitro porthladd harbwr mewn dyfroedd tyrbin; Mesur sŵn a gynhyrchir gan ddyfais ynni tonnau
 
Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/h.k.nuuttila/

CHIARA BERTELLI

Chiara Bertelli

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Biolegydd morol â thros 10 mlynedd o brofiad o arolwg arforol, ar y cychod a deifio arforol ac arfordirol, ecoleg y môr afon, adnabod benthig a physgod, monitro acwstig o'r morfilod, BRUV. Ar hyn o bryd mae'n astudio PhD rhan-amser sy'n edrych ar yrwyr amgylcheddol o newid mewn dolydd afiechyd.

Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.m.bertelli/

Anouska Mendzil

Anouska Mendzil

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Gweithio ar draws dwy thema ymchwil, tîm peirianneg a dŵr agored, cynnal ymchwil i effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol (MRE), gan gynnwys sŵn dyfeisiau yn enwedig effeithiau posibl ar famaliaid morol. Gweithredwr drone/UAV's, metelau trwm sy'n gysylltiedig â gwaddodion, cludo gwaddodion a storio, prosesau gorlifdir a dynameg, geomorffoleg, rheoli llifogydd ac risg arfordirol, rheoli amgylcheddol, GIS a fflwroleuedd X-Ray. 

Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/a.f.mendzil/
 
Google Scholar / Research Gate
Cyswllt: Anouska Mendzil

EMMA-LOUISE COLE

EMMA-LOUISE COLE

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Arolwg adar a thrin rhag ymladdwyr i baswyr; ecoleg symud ac ymddygiad adar mewn perthynas ag ymdrechion cadwraeth; symudiadau a dosbarthiadau adar môr mewn ardaloedd o weithgaredd llanw uchel. Yr wyf yn pryderu sut mae adar plymio yn arbennig yn defnyddio nodweddion penodol y dyfroedd deinamig hyn ac i ymchwilio i unrhyw ryngweithiadau posibl a all ddigwydd gyda dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol.

 DR NOVELLA FRANCONI

DR NOVELLA FRANCONI

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Mae profiad ymchwil yn cynnwys ecoleg symud ac ymddygiadol a phrofiad cymhwysol mewn rheoli adnoddau naturiol; arolygon rhywogaethau ac ymledol rhywogaethau, arsylwadau ymddygiadol, marc-adennill a radiotracking, a 5 mlynedd o brofiad fel Rheolwr Prosiect Ymchwil. Yn ddiweddar yn arbenigo mewn rheoli / curadur cronfa ddata. Ar hyn o bryd yn datblygu cronfa ddata berthynol ar gyfer data biologging anifeiliaid a gofnodwyd gyda thechnoleg Dyddiadur Dyddiadur Abertawe.