TÎM ASESU AMGYLCHEDDOL A DADANSODDIAD

DR CHRISTOPHER LOWE

Dr Christopher Lowe

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Rwyf yn fiolegydd morol, sy'n arbenigo mewn micro-organebau planctonig, ond gyda sylfaen eang o ddealltwriaeth o systemau morol, yn amrywio o arolygon morol benthig, cyfraith morol ac amgylcheddol, ac arolwg rhynglanwol i fodelu ar raddfa fawr yr amgylchedd morol â chymdeithasau dynol ac yr economi.
Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.d.lowe/

Mike Gwilliam

Dr Mike Gwilliam

DANIA ALBINI

DR DANIA ALBINI

Technegydd Labordy, SEACAMS2
Rwyf yn ecolegydd dyfrol (Gradd Baglor a Meistr mewn Ecoleg a Chadwraeth Natur), sy'n arbenigo mewn sopopancton ac ecoleg a bioleg ffytoplancton. Rwy'n gweithio'n rhan amser yn y grŵp SEACAMS fel Technegydd Labordy, gan ganolbwyntio ar faterion ansawdd dŵr biolegol sy'n gysylltiedig â busnesau arfordirol, perfformio DNA a dadansoddiad morffometrig ar bysgod.
Siarad â mi am: ffytoplancton ac ecoleg a tacsonomeg sopoplancton, rhyngweithiadau ysglyfaethwyr, dadansoddiad tocsicoleg gan ddefnyddio Daphnia fel organeb fodel, dadansoddiad o labordy, pwll a samplu afonydd.
 
Twitter: https://twitter.com/DaniaAlbini
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dania-albini/

Georgina Blow

Georgina Blow

Technegydd, SEACAMS2
Pynciau Arbenigol;
Profiad mewn acwsteg arae tynnu a thagio pysgod VEMCO, defnyddio camerâu BRUV a dadansoddi labordy pysgod.
Claudia Allen

Claudia Allen

Technegydd, SEACAMS2
Pynciau Arbenigol;
Profiad o dagio pysgod VEMCO a meddalwedd PAMGUARD, acwsteg pysgod a morfilod a dadansoddi labordy pysgod.