ASTUDIAETH POSTGRADDEDIG

Mae'r cynefinoedd dyfrol a daearol amrywiol ym Mhenrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog yn gwneud Abertawe yn lle ardderchog i astudio Biowyddoniaeth. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF), roedd 94% o ymchwil yr Adran wedi barnu i fod yn flaenllaw yn y byd neu'n rhagorol yn fewnol. Fe'i graddiwyd yn 7fed yn y DU ac yn uchaf yng Nghymru.

Mae'r holl staff academaidd yn Biowyddoniaeth yn ymchwilwyr gweithredol a byddwch yn elwa o weithio gyda phobl fel yr Athro Rory Wilson, a enwir fel un o 50 o arwyr mwyaf dylanwadol Prydain gan BBC Wildlife Magazine a Dr Kevin Arbuckle sy'n rhan o dîm rhyngwladol sydd wedi darganfod yn ddiweddar rhywogaethau newydd o neidr gwenwynig.

Byddwch yn gweithio gydag academyddion sy'n gweithio ar ddatrys materion yn y byd go iawn gan gynnwys chwyn cwlwm Siapaneaidd , y defnydd o ficroalgae ar gyfer diogelwch bwyd a bio-ynni a'r defnydd o ffyngau fel plaleiddiad diogel, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i reoli plâu cnydau a fectorau clefyd.

graddau meistr addysgu

MSc Bioleg Amgylcheddol: Cadwraeth a Rheoli Adnoddau

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng organebau byw a'r amgylcheddau daearol, dŵr croyw a morol, ynghyd â'r rhyngweithio sy'n deillio o brosesau naturiol ac anthropogenig.

graddau ymchwil ôl-raddedig

MRes Biowyddorau

PhD / Gwyddorau Biolegol MPhil

Mae'r adran Biowyddoniaeth bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o ansawdd uchel i ymuno â'n grwpiau ymchwil. Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich harwain gan ymchwilwyr sy'n arwain y byd a bydd yn cynnal prosiect ymchwil unigol mawr.

 

Ymwelwch â ni

Y ffordd orau i ganfod a yw cwrs ôl-raddedig yn iawn i chi yw dod i ymweld â ni. Byddwch chi'n gallu sgwrsio â'n academyddion, cwrdd â'r myfyrwyr presennol a darganfod mwy am ysgoloriaethau a chyllid. Cynhelir ein diwrnodau agored ôl-raddedig cemeg yng Ngampws Parc Singleton.