dragonfly

dragonfly
Pieris brassicae gwyn mawr ar flodau
Myfyrwyr yn Ecoleg Sandy Shore

Dyluniwyd y modiwl poblogaidd hwn sy'n seiliedig ar waith maes i gynnig amrywiaeth atgyfnerthol o sgiliau galwedigaethol sydd hefyd yn cael eu defnyddio'n aml i astudio a monitro planhigion ac anifeiliaid. Mae'r modiwl yn ymarferol iawn, gan gynnwys ystod eang o feysydd pwnc mewn nifer amrywiol o leoliadau yn ne Cymru.

Mae'r cynefinoedd yr ymwelir â nhw yn y modiwl hwn yn cynnwys glaswelltiroedd, rhostiroedd a chorsydd, a dŵr croyw llonydd a rhededog.