Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae tiwtoriaid derbyn Dr Almudena Ortez-UrquizaDr Kayleigh Rose yn rhoi eu hargymhellion gorau ynghylch sut i ysgrifennu datganiad personol ar gyfer cyrsiau bioleg, bioleg morol a sŵoleg.

  • Dywedwch pam rydych chi eisiau astudio biowyddorau- ydych chi wedi ymweld â lle ysbrydoledig neu wedi cyfarfod rhywyn sy'n gweithio mewn maes tebyg?
  • Esboniwch beth sy'n ymwneud â biowyddorau sydd o ddiddordeb i chi a pham. Beth ydych chi'n disgwyl i archwilio yn ystod eich gradd?
  •  Dangos eich angerdd am y pwnc. Yma, gallwch ddisgrifio rhai profiadau neu weithgareddau sydd wedi cyfrannu at ddatblygu eich brwdfrydedd dros y ddisgyblaeth. - ydych chi wedi gwirfoddoli mewn unrhyw weithgaredd cadwraeth? Ydych chi wedi gofalu am yr amgylchedd? Oes gennych chi brofiad ymchwil labordy neu faes?
  • Dangoswch sut rydych chi wedi bod yn gyfoes â'r newyddion diweddaraf yn y pwnc - beth ydych chi'n ei ddarllen, beth ydych chi'n ei wylio? Pwy / Beth sy'n eich ysbrydoli?
  • Oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith perthnasol? Os nad yw'ch profiad gwaith yn berthnasol i gwrs biowyddorau, dywedwch wrthym am y sgiliau y mae eich swydd wedi dysgu chi, megis rheoli amser, arweinyddiaeth neu weithio mewn tîm.
  • Byddwch yn berthnasol - rydym yn hoffi clywed am yr hyn a wnewch am hwyl ond rydym yn canolbwyntio fwyaf ar wneud biolegydd da a sut y gallwch chi gyfrannu at gymuned y Brifysgol.
  • Profi a gwirio popeth ddwywaith - gofyn i bobl eraill ddarllen drosto a gwirio nad oes camgymeriadau.
 

 

infforgraffig yn dangos bod biowyddorau yn 7fed yn y DU am ymchwil