Coronafeirws: y diweddaraf

Mae'r ymchwil sy'n digwydd yn ein Hadroddiad Biowyddorau yn helpu i newid y byd er gwell.

Mae'r tri darganfyddiad diweddar hwn yn rhoi blas ichi o ba fath o weithgaredd ymchwil rydym yn ei wneud yma ym Mhrifysgol Abertawe. Gobeithiwn y byddant yn eich ysbrydoli i wneud eich darganfyddiadau eich hun yn eich gyrfa yn y dyfodol fel bioscientydd.

Nadroedd

Rydyn ni'n rhan o dîm rhyngwladol a ddarganfuwyd rhywogaeth newydd o neidr gwenwynig yn Awstralia. 

Gellid dweud mai'r peth olaf sydd ei angen ar Awstralia yw neidr arall, ond fel y dywed Dr Kevin Arbuckle Prifysgol Abertawe, gallai'r rhywogaeth newydd hon gael buddion arbennig. "Oherwydd eu cynefinoedd cyfrinachol, maint bach, a gwenwyn nad yw'n wenwynig iawn i bobl, nid yw'r Weipa bandy-bandy o fygythiad i ni. Mewn gwirionedd, unwaith y bydd ymchwiliad i venom y rhywogaeth newydd hon, mae gan ei gymysgedd gymhleth o gemegau biolegol y botensial i arwain at ddatblygiadau cyffuriau yn y dyfodol a allai helpu pobl."

Glaswellt y môr

sea turtle

Fe wnaethom ni helpu i ddarganfod dolydd afiechydon yng nghanol y Cefnfor India...

drwy olrhain crwbanod. Mae cadwraeth morwelltir yn rhan allweddol o'n gwaith yma yn Abertawe. Mae Dr Richard Unsworth yn arbenigwr ym maes cadwraeth afon a chynghorodd y rhaglen Blue Planet II. Roedd dolydd morwellt yn ymddangos yn drwm yn y bennod 'Green Seas'. Dywed "Mae planhigion morfa yn blanhigion blodeuol sy'n byw mewn ardaloedd cysgodol bas ar hyd ein harfordir. Fel yr riffiau cwrel a choedwigoedd glaw y trofannau, mae'r gerddi dan y dŵr hyn yn llawn bywyd, gan gynnal llawer o anifeiliaid o wahanol siapiau, lliwiau a meintiau. Mae'r gerddi tanddwr anhygoel hyn dan fygythiad. Yn fyd-eang, mae amcangyfrifon yn awgrymu ein bod yn colli ardal o blanhigion afon o amgylch yr un maint â dau gae pêl-droed bob awr. Mae amddiffyn ac adfer yr hyn sydd ar ôl yn hanfodol.

Byddwch chi'n gallu helpu gyda monitro a chadwraeth afonydd ar un o'ch dewisiadau taith maes.

Achyb Polineiddwyr

A bee on a leaf

Rydym yn cyfrannu at achub polineiddwyr fel gwenyn a'r 'hoverfly' gyda'n gwaith yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, Cymru...

Lle rydyn ni'n olrhain symudiadau y polineiddwyr trwy ddadgodio DNA y paill y maent yn ei gario. Mae'r gwaith hwn yn rhoi cipolwg i ni ar sut mae planhigion yn cael eu peillio ac yn helpu i sicrhau bod ein bwyd yn cael ei gynhyrchu yn y dyfodol. Mae'r gwaith hwn yn cael ei wneud gan Dr Andrew Lucas, un o'n myfyrwyr PhD diweddar.

 

© Llun: Kevin Bandage