Grasshopper Sikkim 2016 Kaide Macaulay
Tea Gardens Sikkim 2016 Kaide Macaulay

Mae Gangtok prifddinas Sikkim, yn ddinas syfrdanol wedi'i hadeiladu ar lethr serth gyda golygfeydd ysblennydd o Kangchendzonga, y 3ydd mynydd uchaf yn y byd. Mae'r dref wedi'i hamgylchynu gan fforest law subtropical, terasau reis, ac mae'n baradwys ar gyfer glöynnod byw a thegeirianau. Mae Gangtok yn enwog fel canolfan ar gyfer astudio athroniaeth a chrefydd Bwdhaidd.

Mae myfyrwyr Daearyddiaeth a Biowyddorau yn cael cyfle i gwrdd ag academyddion Prifysgol Sikkim, mynachod Bwdhaidd, gwleidyddion lleol a Gweinidogion Sikkim ochr yn ochr â gwaith prosiect grŵp. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys y ffenomenau monsoon, biogeograffeg a bioamrywiaeth, eco-dwristiaeth, ac ymfudiad.

View over Kangchendzonga,
views over the rainforest
colorful Houses in Sikkim
Colorful building

Sally White

Sally and her friends with mountains in the background

Dyma'r Daith o Fywyd!

Yn fy 3ydd flwyddyn, wnes i gais i gymryd rhan yn y daith maes rhyngddisgyblaethol i Sikkim yn yr Himalaya Indiaidd. Roedd y grŵp yn cynnwys 5 myfyriwr ac 1 darlithydd o fioleg, sŵoleg, daearyddiaeth ddynol a chorfforol. Roedd yn anhygoel dod i gyfarfod â grŵp mor eang o bobl a darlithwyr. Cawsom ein rhoi mewn timau rhyngddisgyblaethol, er mwyn gweithio ar brosiect a dysgu oddi wrth ein gilydd. Roedd hwn yn brofiad amhrisiadwy yn fy ngradd, gan ei fod yn golygu y cefais wahanol safbwyntiau i ymchwilio. Roedd y gweithgareddau yn Sikkim yn eithriadol, un diwrnod y byddem yn casglu samplau dŵr ac arolygon infertebratau mewn argae trydan dwr, ac y diwrnod wedyn byddem yn cwrdd â myfyrwyr o Brifysgol Sikkim. Roeddem hyd yn oed yn ddigon ffodus i fod yn Sikkim yn ystod gŵyl golau Indiaidd, Diwali. Roedd y dref yn llawn o oleuadau hardd a phobl ddisglair yn ddawnsio. Yn wir oedd y daith o fywyd ac fe wnaethom ni gyd ffrindiau am fywyd