Fritillary (Argynnis sp) Quebec Canada
Spider close up

Mae bywyd yn dechrau gyda ni!

Dyluniwyd y modiwl hwn sy'n seiliedig ar waith maes i ddarparu ystod atgyfnerthol o sgiliau galwedigaethol sy'n gyffredin o ran astudio anifeiliaid. Mae'r cwrs yn cynnwys grwpiau asgwrn-cefn a di-asgwrn-cefn ac fe'i cynhelir mewn nifer amrywiol o leoliadau a mathau o gynefinoedd yn ne Cymru. Mae'r ardaloedd craidd sy'n cael eu cynnwys yn y modiwl hwn yn:

  • Ecoleg ystlumod – monitro a thechnegau arolwg
  • Maglu mamaliaid byw – moeseg ac arfer gorau
  • Adnabod adar a thechnegau cyfrifo
  • Adnabod amffibiaid ac ymlusgiaid a thechnegau arolwg
  • Asesu cynefinoedd
  • Pryfeteg faes – technegau a chymwysiadau

Sylwer y gall gwaith ymarferol newid gan ddibynnu ar staff ac amodau tywydd.

student with a tarp
Tylluan yn agos
Otter
Myfyrwyr wrth ochr afon