Monkey in a tree
Afon Skyline Borneo 2018

Ynglŷn â'r daith hon

Ymchwiliwch i blanhigion ac anifeiliaid y goedwig law, mangrofau, rhaeadrau ac afonydd Cwm Danum syfrdanol, cartref i'r Orang-utan a'r Cornbig. Mae'r Ganolfan Faes lle byddwch chi wedi'ch lleoli yn yr ardal iseldir goedwig law fwyaf a chyfoethocaf sy'n weddill yn ne-ddwyrain Asia, ac mae ganddo fwy na 200 o rywogaethau o goed fesul hectar. Mae'r goedwig law ei hun yn 130 miliwn o flynyddoedd o oed ac mae'n cynnwys bywyd gwyllt mwyaf prin a mwyaf mewn perygl ym Morneo.

Mae hwn yn gwrs maes amlddisgyblaethol lle bydd myfyrwyr y Biowyddorau a Daearyddiaeth yn cael mewnwelediad unigryw i effaith dorri coed a newid yn y defnydd o dir, rheoli a gwarchod fforest, ecoleg y fforest a microhinsoddau.

Traeth a'r mor yn Borneo
Peldroed yn Borneo
Bont rhaff yn Borneo
Camp Borneo

Fy mhrofiad cwrs maes borneo

MITCHELL BRAIN

"Roedd fy nghwrs maes ail flwyddyn ym Mwrneo Malaysia yn uchafbwynt fy ngradd hyd yma! Mae cael cyfle i brofi diwylliant, tirwedd ac hinsawdd Borneo wedi helpu i ddatblygu fy ngalluoedd academaidd, ac mae'n rhoi popeth yr ydym wedi'i ddysgu i gyd-destun. Casglu data mewn amgylchedd nad oeddwn erioed wedi'i brofi o'r blaen a chael cyfle i gyfrannu at astudiaethau gwyddonol effaith fawr, hyd yn oed mewn ffordd fach, oedd yr agweddau mwyaf cyffrous ar y cwrs maes. Ceisio deall effaith datgoedwigo, newid mewn defnydd tir a newid hinsawdd ar fforest law trofannol erioed wedi teimlo mor bwysig, yn enwedig ynghylch polisi amgylcheddol cynaliadwy yr ydym yn ei weithredu i amddiffyn ein planed."