CROESO I’R BIOWYDDORAU

Croeso i’n canllaw cyflym i astudio’r Biowyddorau yn y Brifysgol. Gallwch gymryd rhan yn eich cwrs pontio ar-lein, cofrestru ar gyfer gweminarau’r Biowyddorau gyda darlithwyr Biowyddorau Prifysgol Abertawe a gwylio fidoes gan ein staff. Gallwch gymryd rhan mewn teithiau rhithwir gyda’n myfyrwyr a sgwrsio â nhw drwy Unibuddy. Hefyd mae podlediadau i chi wrando arnyn nhw i roi syniad i chi o’r math o ymchwil mae ein hacademyddion yn ei gwneud.

Efallai eich bod chi hefyd yn poeni am y graddau y byddwch chi’n eu hennill neu a fyddwch chi’n cael eich derbyn i’r brifysgol o’ch dewis. Trwy gofrestru i dderbyn diweddariadau Clirio gennym ni, chi fydd y cyntaf i glywed am ein lleoedd gwag ar gyfer clirio a byddwch chi ar flaen y rhes i dderbyn llety a warantwyd.  Os hoffech chi ddysgu mwy am astudio ym Mhrifysgol Abertawe cofrestrwch ar gyfer diwrnod agored rhithwir.

SUT PROFIAD YW ASTUDIO’R BIOWYDDORAU YN ABERTAWE?

Mae Abertawe’n lleoliad gwych i astudio’r biowyddorau. Ceir cynefinoedd amrywiol ar Benrhyn Gŵyr (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gyntaf y DU) gerllaw, yng Nghwm Tawe ac ymhellach i ffwrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Benfro.

Cefnogi Cyflogadwyedd

Mae meithrin sgiliau craidd a phrofiad bywyd gwerthfawr tra byddwch yn y brifysgol yn bwysicach nag erioed. Fel gwyddonwyr dan hyfforddiant, byddwch yn dysgu ystod lawn o sgiliau ac arferion craidd gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn eich galluogi i lwyddo mewn gyrfa ym meysydd bioleg ac ecoleg.

Mae Swyddog Cyflogadwyedd a Swyddog Blwyddyn mewn Diwydiant cyfeillgar y Coleg Gwyddoniaeth, Aimee Pritchard, yn siarad am leoliadau gwaith Blwyddyn mewn Diwydiant a’r cymorth sydd ar gael yn y Coleg Gwyddoniaeth.