Sut i gysylltu â'r Swyddfa Raddio

Os oes unrhyw ymholiadau pellach gennych ynglyn â'r cynulliadau, mae croeso i chi gysylltu â'r Swyddfa Raddio:

Ffôn:

+44 (0)1792 602703

+44 (0)1792 295293

+44 (0)1792 602298

+44 (0)1792 602755

E-bost: graduation@abertawe.ac.uk

Y Swyddfa Raddio
Gwasanaethau Academaidd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Mae'r Gwasanaethau Academaidd wedi'i lleoli ym Mloc y Stablau nesaf i Abaty Singleton, 2.1 ar Singleton Campus Map.

Mae ein swyddfeydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.00am–5.00pm.

Sylwer wrth gysylltu â'r Swyddfa Raddio, efallai y byddwn yn gofyn am brawf adnabod (e.e. Rhif cofrestru myfyriwr)

Ni all staff ryddhau gwybodaeth i bobl (gan gynnwys rhieni), heblaw'r myfyriwr penodol, heb ganiatâd ysgrifenedig i wneud hynny.