DIWEDDARIAD PWYSIG - HYDREF 2021

Yn dilyn gohirio eich seremoni raddio, mae’r Brifysgol yn ymroddedig i gynnal seremonïau wedi’u haildrefnu rydych yn eu haeddu, lle gallwch rannu eich diwrnod â’ch teulu, eich ffrindiau a’ch cyfoedion. 

Er na allwn ymrwymo i ddyddiad penodol ar hyn o bryd, gallwn gadarnhau ein bod yn bwriadu cynnal y seremonïau gradd yn ystod gwanwyn 2022 ar gyfer ein graddedigion haf 2020 a 2021. Bydd hyn yn amodol ar arweiniad y llywodraeth a chyngor iechyd cyhoeddus ar yr adeg honno. 

Byddem yn eich annog i wirio bod eich manylion cyswllt personol yn gywir fel y gallwn roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod amser heriol dros ben.