Gwelwch isod rhestr wirio i'ch helpu chi wybod popeth sydd angen i chi wneud cyn, yn ystod ac ar ôl eich cynulliad graddio. 

Rhif. Gweithgaredd Dyddiad Cau

Paratoi ar gyfer Graddio

1

Edrychwch ar yr Amserlen graddio i wybod pryd byddwch chi'n graddio. 

Cyn eich cynulliad 

2

Archebwch eich lle yn y cynulliad graddio trwy cwblhau y broses archebu ar-lein ar ôl derbyn e-bost i ddweud fod y broses archebu ar-lein ar agor. 

i'w gadarnhau

3

Gwnewch yn siwr fod eich enw swyddogol llawn yn gywir. 

Yn ystod archebu eich lle

4

 Rhowch wybod i ni os ydych chi neu eich gwesteion gydag unrhyw ofynion arbennig.  

Yn ystod archebu eich lle
5

Talwch unrhyw ddyledion i'r Brifysgol.

11 Tachwedd 2022 
6

Archebwch eich gwisg academaidd o Ede and Ravenscroft.

17 Hydref - 4 Tachwedd 2022  
Ar eich Dydd Graddio
7

Cyrraedd Y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe

O leiaf 1-1½ awr cyn dechrau eich cynulliad
8

Cofrestru a gwisg yn Y Coleg

Cyrhaeddwch yn gynnar i osgoi aros 

9

Cael tynnu eich llun swyddogol yn Y Twyni

 Unrhyw bryd cyn neu ar ôl eich cynulliad
10 Rhowch yr awditoriwm a chymryd eich sedd Bydd drysau yn agor 30 munud cyn amser dechrau'r cynulliad 
11 Ar ôl eich cynulliad, archebwch eich USB a llun llwyfan o'r prif gyntedd yn Y Twyni Unrhyw bryd ar ôl eich cynulliad (saib tua 15 munud ar ôl archebu)
12

Dychwelyd eich gŵn i'r Coleg

 Ar ôl eich cynulliad

Ar ôl Graddio
13 Llongyfarchiadau, rydych chi nawr yn aelod awtomatig o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr.
14 Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe dal yma i'ch helpu chi gyda cham nesaf eich gyrfa.
15 Os oes angen tystysgrif newydd neu drawsgrifiad academaidd arall arnoch cysylltwch â myunihub@abertawe.ac.uk 
16 Gadewch i ni wybod unrhyw adborth sydd gennych am eich Dydd Graddio