Cynhelir seremonïau graddio a gwobrau Haf 2020 dros gyfnod o bythefnos o ddydd Mercher 15 Mehefin i ddydd Gwener 17 Gorffennaf AC o ddydd Llun 20 Gorffennaf i ddydd Mercher 22 Gorffennaf 2020.

 

Cyhoeddir amserlen fanwl ar ddechrau 2020