Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo Gaeaf – Rhagfyr 2019

Trosolwg

Dydd Llun 16 RhagfyrDydd Mawrth 17 RhagfyrDydd Mercher 18 Rhagfyr

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd 

 Yr Ysgol Reolaeth

 Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Y Coleg Peirianneg

Y Coleg Gwyddoniaeth
Dydd Llun 18 Rhagfyr

Am fanylion llawn, porwch Amserlen Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe- Rhagfyr 19 ac Amserlen COLEG Y GWYDDORAU DYNOL AC IECHYD - Rhagfyr 19


9:30am Cynulliad 1

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 

 • Pob rhaglen

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (I) 

 • Seicoleg

11:30am Cynulliad 2

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (II) 

 • Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol (I)

Ymarfer Clywedeg Sylfaenol

Uwch Ymarfer Parafeddygol

Ymarfer Proffesiynol Uwch

Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg)

Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Gardiaidd)

Gwyddor Gofal Iechyd (Meddygaeth Niwclear)

Gwyddor Gofal Iechyd (Ffiseg Ymbelydredd)

Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Anadlu a Chysgu)

Gofal Mamolaeth

Bydwreigiaeth

Osteopatheg

Gwyddor Barafeddygol


2:15pm Cynulliad 3

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (III) 

 • Nyrsio (I)

Nyrsio (Oedolion)

Nyrsio (Plant)

Nyrsio (Iechyd Meddwl)


4:15pm Cynulliad 4

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (V) 

 • Heneiddio
 • Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol (II)

Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol

Astudiaethau Iechyd Cymunedol Dyfarniad Ymarfer Arbenigol mewn Nyrsio Ardal

Astudiaethau Mynydd Bychan Cymunedol (Nyrsio Iechyd Meddwl)

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Arbenigol (Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd)

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Arbenigol yn y Gymuned (Nyrsio Iechyd Ysgolion)

 • Nyrsio (II)

Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd

Ymarfer Trallwyso Gwaed Arbenigol Uwch

Trallwysiad Cydran Gwaed

Addysg i'r Proffesiynau Iechyd

Gwell Gofal Newyddenedigol

Astudiaethau Gofal Iechyd

Rheoli Cyflyrau Tymor Hir a Chronig

Rhagnodi Anfeddygol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Rhagnodi Anfeddygol ar gyfer Nyrsys a Bydwragedd

Rhagnodi Anfeddygol ar gyfer Fferyllwyr

Ymarfer Nyrsio

Cyn-Gofrestru Nyrsio (Oedolyn)

Cyn-Gofrestru Nyrsio (Iechyd Meddwl)

Gofal Gweithredol

 •  Lechyd Cyhoeddus, Polisi Cyhoeddus a'r Gwyddorau Cymdeithaso 
Dydd Mawrth 17 Rhagfyr

Am fanylion llawn, porwch Amserlen Yr Ysgol Reolaeth- Rhagfyr 19,  ac  Amserlen Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton - Rhagfyr 19


9:30am Cynulliad 1

Yr Ysgol Reolaeth (I)

 • Cyfrifeg a Chyllid
 • Economeg

11:30am Cynulliad 2

Yr Ysgol Reolaeth (II)

 • Busnes
 • Rheoli

2:15pm Cynulliad 3

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

 • Pob rhaglen
Dydd Mercher 18 Rhagfyr

Am fanylion llawn, porwch Amserlen Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau - Rhagfyr 19Amserlen Y Coleg Peirianneg - Rhagfyr 19 ac  Amserlen Y Coleg Gwyddoniaeth- Rhagfyr 19


9:30am Cynulliad 1

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (I)

 • Leithoedd Gymhwysol, Iaith Saesneg a TESOL
 • Addysg
 • Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Ieithoedd, Cyfiaethu a Dehongli
 • Cyfryngau a Chyfathrebu a Cysylltiadau Cyhoeddus

 

Adran Addysg Barhaus Oedolion


11:30am Cynulliad 2

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (II)

 • Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg
 • Hanes
 • Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

 

 Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe


2:15pm Cynulliad 3

Y Coleg Peirianneg 

 • Pob rhaglen
 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff

 


4:15pm Cynulliad 4

Y Coleg Gwyddoniaeth

 • Pob rhaglen

 

Cewch gofrestru ar gyfer Graddio ym mis Medi 2019. Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau. 

Cynhelir pob Cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe, SA1 8EN. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd, drwy ffonio 01792 602703 / 01792 295293 / 01792 602298 / 01792 602755 neu e-bostio graduation@abertawe.ac.uk.