Amserlen Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo Haf – Gorffennaf 2019

Dydd Llun 22 GorffennafDydd Mawrth 23 GorffennafDydd Mercher 24 GorffennafDydd Iau 25 GorffennafDydd Gwener 26 GorffennafDydd Sadwrn 27 Gorffennaf

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe

Adran Addysg Barhaus Oedolion

Yr Ysgol Reolaeth Y Coleg Peirianneg Y Coleg Gwyddoniaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
Dydd Llun 22 Gorffennaf

Am fanylion llawn, porwch Amserlen Meddygaeth - Gorffennaf 2019 ac Amserlen y Gwyddorau Dynol ac Iechyd - Gorffennaf 2019


9:30am Cynulliad 1

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (I)

 • Meddygaeth, MB BCh
 • Astudiaethau Cyswllt Meddyg

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (I) - Nyrsio


11:30am Cynulliad 2

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (II) - Pob rhaglen arall


2:15pm Cynulliad 3

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (II) 

 • Astudiaethau Heneiddio
 • Adran Astudiaethau Iechyd Rhyngbroffesiynol
 • Seicoleg Ôl-raddedig
 • Yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi Cyhoeddus a'r Gwyddorau Cymdeithasol

4:15pm Cynulliad 4

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd (III) - Seicoleg Is-raddedig

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf

Am fanylion llawn, porwch Amserlen y Celfyddydau a’r Dyniaethau - Gorffennaf 2019


9:30am Cynulliad 1

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (I)

 • Ieithoedd Gymhwysol, Iaith Saesneg a TESOL
 • Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
 • Ieithoedd, Cyfiaethu a Dehongli
 • Cymraeg

11:30am Cynulliad 2

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (II)

 • Addysg
 • Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe


2:15pm Cynulliad 3

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (III)

 • Y Clasuron, Hen Hanes ac Eifftoleg
 • Astudiaethau'r Cyfryngau

Adran Addysg Barhaus Oedolion


4:15pm Cynulliad 4

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (IV) - Hanes

Dydd Mercher 24 Gorffennaf

Am fanylion llawn, porwch Amserlen yr Ysgol Reolaeth - Gorffennaf 2019


9:30am Cynulliad 1

Yr Ysgol Reolaeth (I) - Cyfrifeg a Chyllid Is-raddedig


11:30am Cynulliad 2

Yr Ysgol Reolaeth (II)

 • Cyfrifeg a Chyllid Ôl-raddedig
 • Rheoli Busnes (pob teitl mewn cromfachau yn unig)
 • Astudiaethau Busnes
 • Rheolaeth

2:15pm Cynulliad 3

Yr Ysgol Reolaeth (III) - Rheoli Busnes


4:15pm Cynulliad 4

Yr Ysgol Reolaeth (IV) - Economeg

Dydd Iau 25 Gorffennaf

Am fanylion llawn, porwch Amserlen Peirianneg - Gorffennaf 2019


9:30am Cynulliad 1

Y Coleg Peirianneg (I)

 • Peirianneg Awyrofod
 • Gwyddor Chwaraeon

11:30am Cynulliad 2

Y Coleg Peirianneg (II)

 • Peirianneg Mecanyddol
 • Peirianneg Meddygol
 • Dylunio Cynnyrch

2:15pm Cynulliad 3

Y Coleg Peirianneg (III)

 • Peirianneg Sifil
 • Mecaneg Gyfrifiadureg
 • Peirianneg Deunyddiau

4:15pm Cynulliad 4

Y Coleg Peirianneg (IV)

 • Peirianneg Cemegol
 • Peirianneg Electronig a Thrydanol
 • Peirianneg Amgylcheddol
 • Nanotechnoleg 
Dydd Gwener 26 Gorffennaf

Am fanylion llawn, porwch Amserlen Gwyddoniaeth - Gorffennaf 2019


9:30am Cynulliad 1

Y Coleg Gwyddoniaeth (I) - Bioleg


11:30am Cynulliad 2

Y Coleg Gwyddoniaeth (II)

 • Mathemateg
 • Ffiseg

2:15pm Cynulliad 3

Y Coleg Gwyddoniaeth (III) - Daearyddiaeth


4:15pm Cynulliad 4

Y Coleg Gwyddoniaeth (IV) - Gwyddor Cyfrifiadureg

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

Am fanylion llawn, porwch Amserlen y Gyfraith - Gorffennaf 2019


9:30am Cynulliad 1

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton (I)

 • Y Gyfraith
 • Troseddeg

11:30am Cynulliad 2

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton (II) - LLB Anrhydedd Sengl yn y Gyfraith

Dyddiadau'r Gaeaf
Summer dates image

Dyddiadau graddio’r gaeaf 2019 yw rhwng 16 a 18 Rhagfyr 2019

Cewch gofrestru ar gyfer Graddio o 8 Ebrill 2019. Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau. Am ragor o wybodaeth am y Cynulliadau Graddio, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/astudio/graddio/.

Cynhelir pob Cynulliad yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe, SA1 8EN. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Academaidd, drwy ffonio 01792 602703 / 01792 295293 / 01792 602298 / 01792 602755 neu e-bostio graduation@abertawe.ac.uk.