BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae astudio’r cyfryngau a chyfathrebu yn Abertawe yn unigryw, yn fy marn i. Cymraeg yw iaith yr aelwyd, felly roedd cyfle i astudio pwnc cyfredol, diddorol ac ymarferol drwy’r Gymraeg yn ddewis naturiol i mi. Mantais fawr astudio drwy’r Gymraeg yw cael eich haddysgu mewn grwpiau llai. Mae hyn yn golygu mwy o sylw un-i-un, ond hefyd cefais sawl cyfle arbennig i gael profiad gwaith gyda chwmnïau oedd yn chwilio am siaradwyr Cymraeg.

 

Tomos tu ol i gamera fideo

Cefais y cyfle i weithio fel rhedwr ar raglenni uchafbwyntiau'r Babell Lên ar gyfer S4C yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ac yn dilyn cyflwyniad llwyddiannus ar un o’r modiwlau cefais wahoddiad i weithio yn y BBC Cymru Fyw am wythnos hefyd.

Mae’r cysylltiadau sydd yn bodoli rhwng y darlithwyr a’r diwydiannau creadigol wedi rhoi sawl cyfle i mi gwrdd â gweithio gyda phobl dylanwadol a phrofiadol. Fel rhan o’n interniaeth yn y drydedd flwyddyn cefais y fraint o gysgodi’r cyfarwyddwr llwyddiannus, Rhys Powys, ar gynhyrchiad Boom Cymru o ‘35 Awr’ gan astudio yn drylwyr sut mae cynhyrchiad yn cael ei greu, boed yn waith camera neu gyfarwyddo, i sgriptio a golygu.

Mae astudio’r Cyfryngau a Chyfathrebu yn Abertawe wedi rhoi ystod eang o sgiliau i mi sydd yn golygu bod sawl llwybr gyrfa yn agored i mi. Felly watch this space!