BSC Daearyddiaeth Ffisegol

Yn dilyn nifer o ddiwrnodau agored ac ymweld â’r Brifysgol, roeddwn yn gwybod taw Abertawe oedd y Brifysgol i fi.

Roedd brwdfrydedd staff yr Adran Ddaearyddiaeth ynghyd â hyblygrwydd y cwrs a’r profiadau teithio yn apelio ataf yn fawr iawn. Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i fynd ar brofiad gwaith gydag Adran Ddaearyddiaeth y Brifysgol yn sgil ennill Her Academi Morgan yn y GwyddonLe 2019. Roedd hyn wedi rhoi blas o fywyd prifysgol i fi yn ogystal â chyfle i ddysgu sgiliau daearyddol newydd yn barod ar gyfer mis Medi. Mae Her Academi Morgan yn gyfle arbennig i ddisgyblion ysgol lleisio’u barn am faterion amgylcheddol sydd wir yn effeithio ar ein planed, rwy’ mor falch dewisais i gystadlu! 

Myfyriwr yn gwneud gwaith maes

Wrth benderfynu ar ba Brifysgol i ddewis, roedd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystyriaeth bwysig oherwydd y manteision o ddosbarthiadau llai sy’n golygu gwell perthynas gyda’ch darlithwyr, ac felly mae holi a thrafod y cynnwys yn llawer haws. Yn gymdeithasol hefyd mae dosbarthiadau llai o faint yn gwneud hi’n llawer yn haws i greu ffrindiau newydd. Erbyn hyn rwy’n gweld fy mod yn perfformio’n well yn y modiwlau cyfrwng Cymraeg o gymharu â’r rhai Saesneg, gan fy mod yn deall pethau llawer yn well ac yn adnabod cysyniadau a geiriau allweddol yn gyflymach.  O ganlyniad i benderfynu parhau i astudio trwy’r Gymraeg, rwyf wedi derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd hyn yn fuddiol iawn wrth gynorthwyo gyda chostau gwaith maes, ac felly’n sicrhau fy mod yn gallu astudio fy mhwnc i fy mhotensial llawn yn fy iaith fwyaf ffafriol!

Gan fy mod yn Rep Pwnc Cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf daearyddiaeth, rwyf wedi cael y cyfle i fynychu gweithdy sy’n ffocysu ar wella ein CV a sgiliau cyfweliadau swydd.  Yn y dyfodol, hoffwn wneud cais i fod yn Swyddog Materion Cymraeg yr Undeb, i geisio gwella gwasanaethau Cymraeg ar draws y brifysgol ar gyfer y myfyrwyr.