Rydw i'n entrepreneur

Pan oeddwn i yn yr ysgol, doedd neb yn fy annog i fynd i’r brifysgol, ond dwi mor falch fy mod i wedi goresgyn fy ofn cychwynnol.

Newidiodd Abertawe fy agwedd tuag at fywyd. Nawr, dwi’n rhedeg dau gwmni, yn aelod o fyrddau dau gwmni arall ac yn teithio’r byd, a dwi wedi cwrdd â’r Teulu Brenhinol a Phrif Weinidog y DU.

Wrth astudio Economeg, agorwyd fy meddwl i’r potensial anferth sydd gan bawb. O fewn misoedd i gychwyn fy ngradd, roeddwn i wedi sefydlu fy musnes cyntaf yn hyrwyddo digwyddiadau cerddoriaeth gyda’m ffrind gorau.

Mae gen i atgofion melys o fod yn DJ ar y campws, ac yn ystod fy ail a’m trydedd flwyddyn, chwaraeais mewn gwyliau a chlybiau nos ar draws y DU. Ond fy mreuddwyd pennaf oedd defnyddio cerddoriaeth ac ennill bywoliaeth trwy wneud rhywbeth cadarnhaol ar gyfer y gymuned.

Roedd cwrdd â ffrindiau newydd o bedwar ban y byd, ynghyd â’r agwedd gadarnhaol yn Abertawe yn ysbrydoliaeth go iawn. Dwi’n ddyslecsig, ond doeddwn i ddim wedi cael diagnosis cyn dechrau yn y brifysgol. Mae Abertawe wedi rhoi i mi’r hyder, y sgiliau a’r amgylchedd i wireddu fy mreuddwydion.

Heddiw, mae fy nghwmnïau a’m sefydliad elusennol yn rhannu un peth – maen nhw’n rhoi hyder i bobl i wella eu bywydau, yn union fel y gwnes i.

Dwi wedi ennill sawl gwobr busnes, wedi bod yn llysgennad i Ymddiriedolaeth y Tywysog ac wedi cwrdd â Richard Branson, ond dwi ddim wedi cyflawni fy holl uchelgeisiau - o bell ffordd. Mae gen i gant o freuddwydion eraill i weithio arnynt cyn y byddaf yn fodlon fy myd.

Y tro cyntaf i mi syrffio ar benrhyn Gŵyr, roeddwn i’n gwybod y byddai’n anodd gadael. Nawr, rwy’n gyfarwyddwr ysgol syrffio i bobl anabl. Tonnau gwych, pobl wych a harddwch Gŵyr – mae’r cyfan gan Brifysgol Abertawe.”