BA Cymraeg

Roedd y dewis i astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn ddewis hawdd. Roeddwn yn awyddus i aros yn Abertawe ac astudio Cymraeg oherwydd mae gen i ddiddordeb yn bennaf yn y maes ysgrifennu creadigol. Bu’r tair blynedd yn Abertawe yn rhai o flynyddoedd gorau fy mywyd. Cefais brofiad arbennig yn astudio trwy’r Gymraeg wrth dderbyn cefnogaeth gyson gan Academi Hywel Teifi trwy gydol fy ngradd israddedig. Mae’r manteision o astudio trwy’r Gymraeg yn faith. Derbyniais y Brif Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg ac roedd yn gymorth ariannol mawr.

Laura yn sefyll ac yn gwenu mewn siwmper llwyd

Bu’r profiad o wneud Tystysgrif Sgiliau Iaith hefyd yn werthfawr i wella a mireinio fy iaith a chael cymhwyster arall i’w roi ar y CV!  Cefais hefyd gyfle i weithio yn Nhŷ’r Gwrhyd, ym Mhontardawe, sef canolfan Gymraeg mewn partneriaeth ag Academi Hywel Teifi a Chyngor Castell Nedd Port Talbot, gan weithio i hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn y gymuned leol.

Manteisia ar y cyfleoedd sydd ar gynnig i ti a thafla dy hun i mewn i gymuned Gymraeg y Brifysgol! Wna di ddim difaru!