Rwyd i'n Ddarganfyddwr

Dwi wastad wedi bod â chwilfrydedd enfawr mewn dirgelion bywyd – boed yn y byd o’n cwmpas, neu yn yr ymennydd dynol. A diolch i Abertawe, mae gen i gyfle i ddilyn y ddau ddiddordeb ar yr un pryd.

Mae astudio pwnc mor amrywiol â seicoleg yn gweddu’n berffaith i’m personoliaeth i – rwyf wrth fy modd yn mynd i’r afael â’i heriau. Fel rhywun sy’n awyddus i fod yn rhan o bopeth, rwyf wir yn gwerthfawrogi faint mae Abertawe yn ei gynnig i’w myfyrwyr. Pan oedd eraill yn ceisio dewis pa drywydd i’w ddilyn, rhoddodd y brifysgol gyfle unwaith mewn bywyd i mi a’m helpodd i adnabod yr hyn a oedd yn wirioneddol bwysig i mi – seicoleg iechyd meddwl.

O’r holl gyfleoedd gwych a oedd ar gael i mi, roedd un yn rhagori ar y lleill – lleoliad gwaith iechyd meddwl, pum wythnos o hyd, yn Sri Lanka. Roedd meddwl am deithio mor bell, ac am gymaint o amser, yn dipyn o her. Ond roeddwn i’n gwybod ar unwaith bod rhaid i mi fynd amdani. Yn y diwedd, doedd pum wythnos ddim yn ddigon – dwi’n ysu dychwelyd i’r wlad anhygoel honno!

Yn ystod ein hamser yno, bydden ni’n gweithio drwy’r wythnos ac yn teithio ar y penwythnos – trefniant a ddaeth yn gyfarwydd yn gyflym. Ond roedd y profiad ei hun yn bell o fod yn gyffredin. O wirfoddoli mewn ysbytai iechyd meddwl i addysgu mewn ysgolion cynradd, temlau a chartrefi plant amddifad, roedd yr antur hon yn unigryw. Pythefnos yn unig ar ôl dechrau’r lleoliad, roeddwn i’n rheoli prosiectau ar fy mhen fy hun.

Dwi bob amser yn manteisio ar bopeth sydd gan y brifysgol i’w gynnig. Ac nid pan fyddaf yn cael cyfle i weithio dramor yn unig! Yn ogystal â gwirfoddoli ddwywaith yr wythnos gyda Darganfod, gwasanaeth gwirfoddoli’r brifysgol, fi yw ysgrifennydd cymdeithasol y gymdeithas cicfocsio. Dwi hefyd yn hyfforddi gydag Ambiwlans Sant Ioan i gael fy nhystysgrif mewn Cymorth Cyntaf Sylfaenol. Ond does dim ots pa mor brysur yw fy amserlen, byddaf bob amser yn barod am brofiadau newydd. Penderfynais i roi cynnig ar fowldro hyd yn oed yn ddiweddar!

Mae fy ngefeilles hefyd yn astudio Seicoleg yn Abertawe, sy’n wych am ein bod yn cael cyfle i brofi gwahanol syniadau a damcaniaethau gyda’n gilydd. Mae’r ddau ohonom yn aelodau’r tîm cicfocsio hefyd ac, er ein bod yn hynod gystadleuol, allwn i ddim gofyn am well partner sbario!”