Rydw i'n Flaengar

Ers i mi allu cofio, dwi wedi mwynhau gofyn “ond pam mae’n digwydd fel hynny?”

Y meddylfryd hwn sydd wedi fy sbarduno i ddefnyddio’r damcaniaethau mathemateg a ffiseg a ddysgais yn yr ysgol a’r brifysgol wrth ymdrin â heriau yn y byd go iawn – ffordd amlwg o wneud hynny oedd astudio Peirianneg.

Ar ôl pedair blynedd fel myfyriwr Israddedig yng Nghaergrawnt, sylweddolais fod y rhan fwyaf o broblemau aerodynameg yn yr 21ain ganrif yn cael eu datrys trwy ddefnyddio’r technegau modelu cyfrifiadurol newydd yr oedd Prifysgol Abertawe’n enwog am eu harloesi.

Felly, dechreuais radd PhD yn Abertawe ym maes Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol. Roedd fy ymchwil PhD yn defnyddio’r technegau modelu hynny er mwyn datblygu meddalwedd sy’n gallu rhagfynegi ymddygiad llif aerodynameg trwy astudio’r mudiant molecwlar sy’n sail iddo.

Drwy symud i Abertawe, ces i gyfle anhygoel i fod yn rhan o Brosiect BLOODHOUND i dorri’r Record Cyflymder ar Dir ac ymuno â thîm dylunio car cyflyma’r byd a gweithio ochr yn ochr â’r aerodynamegwr byd-enwog Ron Ayers.

Mae fy ngwaith ym Mhrifysgol Abertawe wedi helpu i ddylunio BLOODHOUND SSC, sydd wedi’i ddylunio i gyrraedd 1,000 mya, ac mae hyn wedi ysbrydoli nifer o syniadau ymchwil newydd rwy’n gweithio arnynt gyda’m tîm. Y nod yw iddo gyrraedd cyflymder o 1,000mya ar drac yn Hakskeen Pan ym Mhenrhyn y Gogledd, De Affrica y flwyddyn nesaf (2018) a thorri record cyflymder tir y byd.

Dros y deng mlynedd ddiwethaf, rydym wedi gweithio i ddatblygu siâp aerodynameg y car, a dyna pam ei fod yn edrych fel y mae heddiw. Dw i’n teimlo’n frwdfrydig am botensial prosiect BLOODHOUND i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o beirianwyr ledled y byd a dwi’n edrych ymlaen at weld y technolegau deillio a fydd yn gwthio Abertawe i fod yn ganolfan sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes ymchwil dylunio aerodynameg.”