Mae ein diwrnodau agored yn caniatáu i chi siarad gyda’ch adran a gweld ble fyddwch chi’n astudio.

Mae modd i chi weld y llety ar y ddau gampws ac ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

Dewch â’ch ffrindiau a rhieni gyda chi i weld sut beth fydd eich bywyd prifysgol newydd.

Cyfleoedd eraill i ymweld

Os nad ydych chi'n gallu mynychu Diwrnod Agored neu Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr Prifysgol Abertawe, peidiwch â phoeni, mae nifer o gyfleoedd i ymweld â ni drwy gydol y flwyddyn. Os oes unrhyw gwestiynau gyda chi cysylltwch â ni drwy ebostio astudio@abertawe.ac.uk