NEWIDIADAU I'R CYMWYSTERAU SAESNEG A DDERBYNIWN MEWN YMATEB I’R CORONAFEIRWS

Mae pandemig Covid 19 wedi tarfu'n eithriadol ar geisiadau rhyngwladol, wrth i ysgolion, prifysgolion a chanolfannau profi Iaith Saesneg gau am fisoedd mewn llawer o wledydd. O ganlyniad, ar sail dros dro, mae Prifysgol Abertawe wedi ymestyn ein rhestr o gymwysterau a dderbyniwn i gynnwys y canlynol ar gyfer mynediad hyd at ac yn cynnwys blwyddyn academaidd 21/22 yn unig. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe 'Profion a chymwysterau cymeradwy ychwanegol'.

Gallwch weld ein canllawiau Coronafeirws diweddaraf ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin.

Profion a chymwysterau cymeradwy ychwanegol

Prawf Dangosyddion IELTS
Prawf Gartref TOEFL
SWELT
LanguageCert ar-lein
Prawf Iaith Saesneg Duolingo (DET)
Prawf Saesneg y Coleg CET-4/CET-6 (Tsieina)
TOEFL IPT Plus ar gyfer Tsieina
Aptis Advanced/Cyffredino

 

Prawf Dangosyddion IELTS
Bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn yr un sgoriau ar gyfer Prawf Dangosyddion IELTS â Phrawf Academaidd IELTS ar gyfer mynediad hyd at ac yn cynnwys blwyddyn academaidd 21/22 ar gyfer yr holl raglenni a ddarperir yn Abertawe.

Prawf gartref TOEFL
Bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn yr un sgoriau ar gyfer prawf gartref TOEFL â'r TOEFL iBT ar gyfer mynediad hyd at ac yn cynnwys blwyddyn academaidd 21/22 i'r holl raglenni a ddarperir yn Abertawe.

SWELT
Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig Prawf Iaith Saesneg (SWELT) am ddim i'r rhai sydd â chynnig amodol. Gallwch gofrestru drwy'r . Sylwer bod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

LanguageCert ar-lein
Bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn sgoriau profion LanguageCert ar-lein ar gyfer mynediad i raglenni cyn-sesiynol. Bydd y rhaglen gyn-sesiynol rydych yn gymwys i'w dilyn yn dibynnu ar y gofyniad cwrs penodol yn ogystal â'ch sgôr LanguageCert:

Gofyniad cwrs IELTSSgôr LanguageCertCwrs cyn-sesiynol y gellir ei gynnig ichi
5.5. gyda 5.5. ym mhob cydran LanguageCert International ESOL B2 Communicator LLWYDDO (Llwyddo yn yr holl sgiliau) 12 wythnos
6.0 gyda 5.5 ym mhob cydran LanguageCert International ESOL B2 Communicator LLWYDDO (Llwyddo yn yr holl sgiliau) 12 wythnos
6.0 gyda 6.0 ym mhob cydran LanguageCert International ESOL B2 Communicator LLWYDDO UCHEL (Llwyddo Uchel yn yr holl sgiliau) 10 wythnos
6.5 gyda 6.0 ym mhob cydran LanguageCert International ESOL B2 Communicator LLWYDDO UCHEL (Llwyddo Uchel yn yr holl sgiliau) 8 wythnos
6.5 gyda 6.5 ym mhob cydran LanguageCert International ESOL B2 Communicator LLWYDDO UCHEL (Llwyddo Uchel yn yr holl sgiliau) 8 wythnos

 

Prawf Iaith Saesneg Duolingo (DET)
Bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn sgoriau prawf DET ar gyfer mynediad i raglenni proffesiynol yn unig. Bydd y rhaglen gyn-sesiynol rydych yn gymwys i'w dilyn yn dibynnu ar y gofyniad cwrs penodol yn ogystal â'ch sgôr DET:


Gofyniad cwrs IELTS

Sgôr DETCwrs cyn-sesiynol y gellir ei gynnig ichi

5.5. gyda 5.5 ym mhob cydran
Ar gyfer cyrsiau yn y Coleg

80+ 10 wythnos
75-80 12 wythnos
6.0 gyda 5.5 ym mhob cydran 85+ 8 wythnos
80-85 10 wythnos
6.5 gyda 5.5 ym mhob cydran

90+ 8 wythnos
80-90 10 wythnos
6.5 gyda 6.0 ym mhob cydran

95+ 8 wythnos
85-95 10 wythnos
6.5 gyda 6.5 ym mhob cydran 100+ 8 wythnos
90-100  10 wythnos
7.0 gyda 6.5 ym mhob cydran  110+  8 wythnos
100-110  10 wythnos

 

Prawf Saesneg y Coleg CET-4/CET-6 (Tsieina)
Bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn sgoriau profion CET ar gyfer mynediad i raglenni cyn-sesiynol yn unig. Bydd y rhaglen gyn-sesiynol rydych yn gymwys ar ei chyfer yn dibynnu ar y gofyniad cwrs penodol yn ogystal â'ch sgôr CET:

Ar gyfer mynediad yn ystod Blwyddyn Academaidd 2021/22, bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn:
CET-6, 490+ a chwrs cyn-sesiynol 10-wythnos
CET-6, 450-489 a chwrs cyn-sesiynol 12-wythnos 
CET-4, 600+ a chwrs cyn-sesiynol 10-wythnos 
CET-4, 570-599+ a chwrs cyn-sesiynol 12-wythnos 

D.S. Bydd myfyrwyr sy'n llwyddo i gwblhau cwrs cyn-sesiynol 12 wythnos yn gymwys ar gyfer mynediad i raglenni â gofyniad IELTS o 6.0 yn unig.
Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n cyflwyno cais am raglenni â gofyniad 6.5 ddilyn cwrs cyn-sesiynol 10-wythnos.

 

 

TOEFL IPT Plus ar gyfer Tsieina
Bydd Prifysgol Abertawe'n derbyn y sgoriau canlynol ar gyfer mynediad hyd at ac yn cynnwys blwyddyn academaidd 21/22:

Cyfwerth â CEFR

Cyfwerth ag IELTS

Cyfanswm Sgôr TOEFL IPT Plus ar gyfer Tsieina

Gwrando

Ysgrifennu

Darllen

C1

7.0

627

64

64

63

B2

6.5

599

60

61

60

B2

6.0

571

57

58

58

B2

5.5

543

54

53

56

Hefyd bydd angen inni gael mynediad at y recordiad o'ch cyfweliad siarad i'w asesu.

 

Aptis Advanced/Cyffredinol

Bydd Prifysgol Abertawe yn derbyn y sgoriau canlynol ar gyfer mynediad tan a chan gynnwys blwyddyn academaidd 2021/22:

Cyrsiau israddedig
B2 yn gyffredinol, gyda B2 ym mhob sgil (ar gyfer gofyniad IELTS 6.0/5.5)
C yn gyffredinol, gyda B2 ym mhob sgil (ar gyfer gofyniad IELTS 6.5/5.5)
C yn gyffredinol, gyda B2 ym mhob sgil (ar gyfer gofyniad IELTS 6.5/6.0)

Cyrsiau ôl-raddedig
C yn gyffredinol gyda B2 ym mhob sgil (ar gyfer gofynion iaith Saesneg IELTS ôl-raddedig)