Ansicr o ba bwnc yr hoffech chi ei astudio yn y Brifysgol? Mae ein Cyfres Gweminar Newyddion gyfredol yn digwydd ar wahanol adegau o'r flwyddyn i roi blas i chi ar y gwahanol bynciau rydyn ni'n eu cynnig.

Mae'r rhain yn ffordd wych o gael teimlad o sut beth yw darlithoedd prifysgol, efallai archwilio sawl pwnc o ddiddordeb i ddechrau culhau'ch dewisiadau, neu gael profiad gwych i'w grybwyll ar eich datganiad personol. Mae sesiynau byw yn ffordd wych o ryngweithio â'n hacademyddion a chael ateb i'ch holl gwestiynau.

Cynhaliwyd ein cyfres gweminar ddiweddaraf ym mis Ebrill a mis Mai ac mae recordiadau pob gweminar ar gael isod.

Bydd y Gyfres Gweminar Newyddion gyfredol fyw nesaf yn cael ei chynnal yn yr Hydref - cadwch lygad am fanylion pellach ar sut i gadw eich lle.

Prydain a'r UE: rhoi 'Brexit' mewn cyd-destun hanesyddol - Hanes

Cyffuriau mewn Chwaraeon - Fferylliaeth

Datgodio Tyllau Du - Ffiseg

Preifatrwydd mewn Byd Digidol: Pwy sy'n Gwybod Beth Amdanoch chi? - Cyfrifiadureg

Sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau am addysg: Beth all economeg ei ddweud wrthym? - Economeg

A ddylem ni allu cau pobl i lawr? – Y Gyfraith

Ydy metelau yn blino? Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg

Cyfathrebu Argyfwng Covid-19 - Cyfryngau & Cyfathrebu

Brechlyn ‘smart patch’ coronafirws cyntaf y byd - Perianneg Meddygol

Modelau mathemategol o glefydau heintus gyda chymwysiadau i'r pandemig COVID-19 - Mathemateg

Peryglon Ocsid Nitraidd - Fferylliaeth

Opportunities in Actuarial Science Post-Covid-19- Actuarial Science