delwedd o neuadd wych ar gampws y bae

Ariannu ar gael - Ymgeisiwch nawr!

Mae pob un o'n rhaglenni lleoliad gwaith wedi'i chefnogi gan grantiau hael gan gyflogwyr neu fwrsariaethau myfyrwyr.

Rydym wedi gwneud ein proses ymgeisio mor syml â phosib gan geisio cael gwared ar yr holl waith papur ar wahân i'r gwaith papur hanfodol.

Os hoffech wneud cais am ein grantiau cyflogwyr, anfonwch e-bost i employmentzone@abertawe.ac.uk a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n chwilio amdano. 

Dyma rai enghreifftiau i'ch ysbrydoli chi ond byddem yn dwlu ar glywed eich syniadau ar sut y gallai myfyriwr wneud gwahaniaeth yn eich sefydliad.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Cysylltwch â'r tîm

E-bostiwch ni; byddem yn dwlu ar glywed sut y gallwn helpu eich busnes.