Ym Mhrifysgol Abertawe, mae lleoliadau a swyddi rhyngwladol yn cael eu cydlynu gan ein Swyddfa Datblygu Ryngwladol (IDO).

Gall cyflogwyr sy’n dymuno hysbysebu cyfleoedd rhyngwladol o unrhyw fath anfon e-bost i’r swyddfa i drafod cyd-weithio.
 
Mae gennym wybodaeth gyffredinol a rhestr fer o ddarparwyr lleoliadau rhyngwladol ar ein hysbysfwrdd swyddi.  Os hoffech gael eich cynnwys, anfonwch e-bost at: EmploymentZone@swansea.ac.uk