Rydym ni ym Mhrifysgol Abertawe yn gwybod bod gwirfoddoli yn cynnig ffordd wych o dyfu a datblygu fel unigolyn ac o ennill sgiliau cyflogadwyedd ar hyd y ffordd.

Oherwydd hyn, mae gennym fwrdd gwirfoddoli ymroddedig fel rhan o'r Parth Cyflogaeth.
Os hoffech chi hysbysebu ar ein bwrdd gwirfoddoli anfonwch e-bost i employmentzone@abertawe.ac.uk gan gynnwys y manylion canlynol:

•    Enw a manylion cyswllt yr elusen
•    Disgrifiad bras o'r rôl
•    Pa sgiliau fydd y myfyriwr yn eu hennill wrth wirfoddoli gyda chi

Byddwn yn cysylltu â chi ar ôl i ni dderbyn eich hysbyseb!