Parth Cyflogaeth

Mae'r Parth Cyflogaeth yn cysylltu ein myfyrwyr dawnus â busnesau sydd am recriwtio graddedigion, swyddi rhan-amser a chyfleoedd profiad gwaith.

Os ydych am recriwtio un o'n graddedigion neu ein myfyrwyr, cofrestrwch ar gyfer ein Parth Cyflogaeth i gysylltu â'n myfyrwyr dawnus ar unwaith.

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma.

Rydym yma i helpu felly, os cewch broblemau gyda'r bwrdd swyddi, anfonwch e-bost i EmploymentZone@abertawe.ac.uk.

Mae'n bosib na fydd rhai elfennau o'ch aelodaeth o'r Parth Cyflogaeth ar gael i chi:

  • Os ydych yn asiantaeth/ymgynghorydd recriwtio. Bydd ein polisi SEA ynghylch Gweithio gydag Asiantaethau Recriwtio yn esbonio sut mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn gweithio gydag ymgynghorwyr ac asiantau:  SEA Policy - Working with recruitment agencies;
  • Os ydych yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli – cliciwch yma am ragor o wybodaeth;
  • Os ydych yn cynnig cyfleoedd rhyngwladol – cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Mae ein hamodau a thelerau ar gael i'w lawrlwytho yma: Employment Zone - Employer Terms and Conditions - Parth Cyflogaeth Amodau a Thelerau i Gyflogwyr a gallwch ddewis peidio â derbyn gohebiaeth bellach gennym ar unrhyw adeg.

Yn chwilio am ein contract, ein pecyn lleoliad gwaith, neu'n cytundeb tair-ran? Maent oll ar gael i'w lawrlwytho yma:  Work Placement Pack, Tripartite Placement Agreement 2018 - Pecyn Lleoliad Gwaith, Cytundeb Lleoliad Tair-ran 2018.

Ydych chi'n cael trafferth gyda'r bwrdd swyddi? Dyma diwtorial cyflym i gyflogwyr:

CYMORTH MEWNGOFNODI AR GYFER CYFLOGWYR

Ydych chi'n cael trafferth gyda'r bwrdd swyddi hwn? Dyma diwtorial cyflym i gyflogwyr: