Parth Cyflogaeth

Parth Cyflogaeth

Mae'r Parth Cyflogaeth yn cysylltu ein myfyrwyr talentog â busnesau sydd am recriwtio graddedigion, swyddi rhan-amser a chyfleoedd profiad gwaith.

Mae'r safle hwn yn esbonio sut mae modd i gyflogwyr fod yn rhan ohono.

Myfyrwyr a Graddedigion, cliciwch yma i weld y prif fwrdd swyddi.

Cofrestrwch i gael defnyddio ein bwrdd swyddi digidol am ddim

Llenwch y ffurflen gofrestru fer hon – bydd yn cymryd 2–3 o funudau.

Dechreuwch osod swyddi arno ar unwaith, a chael mynediad at ein graddedigion a'n myfyrwyr talentog ar gyfer eich sefydliad.

Ydych chi'n aelod yn barod? Mewngofnodwch yma

Os ydych chi'n cael trafferth o ran y bwrdd swyddi, rydyn ni yma i'ch helpu. Anfonwch neges e-bost i EmploymentZone@abertawe.ac.uk

Mae'n bosibl na fyddwch chi'n gallu cael mynediad at rai elfennau o'ch aelodaeth Parth Cyflogaeth os:

  • ydych chi'n asiantaeth/ymgynghorydd recriwtio –bydd ein polisi Gweithio gydag Asiantaethau Recriwtio yn rhoi gwybod i chi am sut mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn gweithio gydag ymgynghorwyr ac asiantau;
  • ydych chi'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli – i gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma;
  • ydych chi'n cynnig cyfleoedd rhyngwladol – i gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Mae ein telerau ac amodau ar gael i'w lawrlwytho yma: Parth Cyflogaeth – Telerau ac Amodau i Gyflogwyr ac mae croeso i chi ofyn i ni, ar unrhyw bryd, roi'r gorau i anfon gwybodaeth atoch chi.

Ydych chi'n chwilio am ein contract, ein pecyn lleoliad gwaith, neu'n cytundeb tridarn? Dyma'r cyfan i'w lawrlwytho:
Pecyn Lleoliad Gwaith - Cytundeb Lleoliad Tridarn 2018

Oes angen cymorth arnoch chi o ran mewngofnodi? Gwyliwch y fideo hwn:

Ydych chi'n cael trafferth gyda'r bwrdd swyddi hwn? Dyma diwtorial cyflym i gyflogwyr: