Cydleoli â diwydiant

Mae ein hamgylchedd wedi'i gyfoethogi drwy gyd-leoli academyddion a diwydiant, gan ddarparu cyfleoedd arloesol i'n myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau gwaith, rhwydweithio a meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth eang o sefydliadau partner, rhai mawr a rhai bach.

Mae dros 50 o gyflogwyr wedi sefydlu presenoldeb ar y campws yn ystod y pum mlynedd diwethaf, gan gynnwys Tata, Rolls Royce, Fujitsu, Pfizer, PWC, Cyfoeth Naturiol Cymru a BP. Ar y cyd â'r rhwydwaith o dros 250 o gyflogwyr, a sefydlwyd i alluogi rhyngweithio, naill ai fel rhan o'r cwricwlwm neu drwy weithgareddau allgyrsiol, rydym wedi newid i ddiwylliant 'rhwydweithio' er mwyn creu effaith go iawn i'n myfyrwyr a'n rhanddeiliaid.