Cerrig Milltir a Chyflawniadau

  

02 Medi 2019

Sefydlwyd Tîm Prosiect Canvas

13 Medi 2019

Llofnodwyd contract

01 - 02 Medi 2019 

Gweithgarwch Canvas yn dechrau

Tachwedd 2019 

Nodwyd Staff Arloesi a Modiwlau Canvas

19 - 21 Tachwedd 2019

Hyfforddiant Canvas ar gyfer y Tîm Prosiect

26 - 27 Tachwedd 2019 

Cyflwyniad i Canvas ar gyfer Staff - ar draws y Brifysgol

03 Rhagfyr 2019

Dechrau'r Cam Arloesi (Cam 1)

03 Rhagfyr 2019

Hyfforddiant Arloeswyr yn dechrau

27 Ionawr 2020

Modiwlau Arloesi'n Weithredol

Chwefror 2020

Dechrau Cam y Mabwysiadwyr Cynnar (Cam 2) 

Chwefror 2020

Mynediad i’r Holl Staff a Dechrau Hyfforddiant i Staff

Mawrth - Mehefin 2020

Modiwlau Mabwysiadwyr Cynnar yn Weithredol

08 Gorffennaf 2019

Cynhadledd Flynyddol SALT

31 Gorffennaf 2020

Terfynu Blackboard a Canvas YN WEITHREDOL (Cam 3)

Medi 2020

Blwyddyn Academaidd 20/21 -  lansio i'r Brifysgol gyfan

Digwyddiadau Blaenorol

Cynhaliwyd sesiynau cyflwyniad i Canvas ar Gampws Parc Singleton ac ar Gampws y Bae ar 26 a 27 Tachwedd 2019. Cliciwch ar y dolenni isod i gyrchu recordiadau o'r sesiynau hyn.

Canvas Campws Parc Singleton – Sesiwn Cyflwyniad i'n Platfform Dysgu Newydd 26/11/19 

Canvas Campws y Bae – Sesiwn Cyflwyniad i'n Platfform Dysgu Newydd 27/11/19 

Cyfathrebiadau’r Gorffennol