Coronafeirws: y diweddaraf

Yng ngoleuni'r sefyllfa sy'n datblygu gyda Coronafirws, mae'r holl hyfforddiant Canvas a drefnwyd wedi'i ganslo yr wythnos hon (16 i 20 Mawrth).  

Bydd hyn yn lleihau cyswllt diangen ac yn galluogi tîm y prosiect i newid ffocws a datblygu ymagwedd ar-lein mwy cynaliadwy.

Darpariaeth Hyfforddiant yn y Dyfodol

Bydd hyfforddiant yn ailddechrau ar Zoom o ddydd Mawrth 24 Mawrth, fel yr amserlen bresennol. Byddwn hefyd yn cynyddu ein darpariaeth ar-lein, fel bod adnodd Datblygu Cwrs ac Asesu ac Adborth 1, ar gael fel adnoddau ar-lein ar gyfer astudio ar eich cyflymder eich hunan.
Byddwn yn gohirio'r hyfforddiant canlynol a drefnwyd dros dro wrth i'r trefniadau gael eu hadolygu (caiff cyfranogwyr eu hysbysu'n uniongyrchol):

• Asesu ac Adborth 2
• Turnitin yn Canvas
• Unrhyw "gyrsiau caeedig" a drefnwyd gyda chydweithwyr

Mae sesiynau eraill y gellir cadw lle ar eu cyfer yma:

Dolen: https://www.eventbrite.co.uk/o/swansea-university-27809006879

Os oes gennych ragor o ymholiadau, e-bostiwch canvasproject@abertawe.ac.uk 

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am ein digwyddiadau a hyfforddiant. Darllenwch yr wybodaeth a'r calendr isod am ragor o fanylion.

Sylwer: Mae Canvas Essentials yn cynnwys pedwar cwrs. Datblygu Cwrs yw'r man cychwyn a bydd ar gael rhwng 3 Chwefror a 30 Ebrill 2020 yn unig. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn cadw lle ar yr hyfforddiant hwn a chymryd rhan ynddo'n gynnar i nodi eich anghenion datblygu Canvas a chaniatáu digon o amser i baratoi eich cynnwys addysgu erbyn mis Medi 2020.

Hyfforddiant Hanfodion Canvas ar gyfer Staff

Canvas Essentials i'ch galluogi i ddechrau ar eich taith ddatblygu. Mae Canvas Essentials yn cynnwys pedwar cwrs, gan ddibynnu ar y rôl a ddynodwyd i chi yn y platfform (Athro, Gweinyddwr Coleg, etc.) Efallai na fydd rhaid i chi gymryd rhan ym mhob sesiwn. Darllenwch y disgrifiadau cwrs isod i'ch helpu i benderfynu ar eich llwybr. Darperir hyfforddiant o fis Chwefror 2020 ac fyddwn yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddiant a chymorth i staff academaidd a gweinyddol. Edrychwch ar y sesiynau hyfforddiant isod i nodi'r rhai mwyaf addas ar gyfer eich anghenion a'ch galluoedd chi, a chadwch le gan ddefnyddio'r calendr a'r ddolen Eventbrite isod.

Mae'r gyfres 'Hanfodion Canvas' yn cynnwys pedair elfen wahanol:

 • Datblygu Cwrs
 • Asesu ac Adborth 1 – Aseiniadau a Graddio
 • Asesu ac Adborth 2 - Cwisiau ac Arolygon
 • Cyfathrebu a Chydweithredu

 

Mae'r cyfarwyddiadau canlynol yn esbonio sut i gadw lle ar gwrs hyfforddiant Canvas:

 1. Os ydych yn toglo i'r golwg mis neu agenda, byddwch yn gweld y dewis o gyrsiau sydd ar gael (dewiswch agenda i weld rhestr fanylach o deitlau’r cyrsiau)
 2. Cliciwch ar y cwrs hyfforddiant yr hoffech ei wneud yn y calendr – mae’n agor mewn ffenestr newydd (os bydd ffenestr lai yn agor cliciwch ar “rhagor o fanylion” ar y chwith ar y gwaelod)
 3. Cliciwch ar y ddolen Eventbrite - bydd ffenestr newydd yn agor.
 4. Cliciwch ar y botwm gwyrdd "Register" a dilynwch y broses gofrestru, gan roi eich manylion.
 5. Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru - gall gymryd ychydig o funudau.
 6. Mae'r e-bost cofrestru'n cynnwys opsiwn i ychwanegu'r cwrs at Outlook o dan y dyddiad.
 7. Gallwch hefyd ychwanegu'r digwyddiad at eich calendr drwy edrych ar fanylion y digwyddiad yn eich e-bost neu yn y calendr hwn.
 8. Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â canvasproject@abertawe.ac.uk

Darperir Hyfforddiant Hanfodion Canvas gan y Tîm Prosiect Canvas. Cliciwch yma i gwrdd â'r Tîm Prosiect.