Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am ein digwyddiadau a hyfforddiant. Darllenwch yr wybodaeth a'r calendr isod am ragor o fanylion.

Y Diweddaraf am Brosiect Canvas

Cyrsiau Quick Start Canvas

Fel y gwyddoch, mae Blackboard yn cael ei ddiffodd ar 31 Gorffennaf, ac os nad ydych wedi ymgymryd â hyfforddiant Canvas eto, byddwn yn cynnig sesiynau Dechrau Cyflym ar gyfer modiwlau Datblygu ac Asesu Cyrsiau ac Adborth 1.  

Mae’r sesiynau Cychwyn Carlam yn rhoi arweiniad bras ar sut i gychwyn ar system Canvas. Os nad ydych chi wedi mewngofrestru, wedi cael cyfle i roi trefn ar eich cyrsiau neu greu aseiniadau mae’r sesiynau sylfaenol, rhagarweiniol sy’n para am 30 munud trwy Zoom yn berffaith i chi. Gallwch chi gwblhau’r sesiynau hyn yn ôl y drefn neu gofrestru ar sesiynau sy’n gweddu i'ch anghenion. Cyflwynir y sesiynau hyn ar sail dreigl o fis Gorffennaf i fis Medi 2020. Bydd Datblygwyr Academaidd yn sôn am yr elfennau sylfaenol a bydd amser i holi cwestiynau ar ddiwedd yr arddangosiad. Sylwer, gallwch chi gyrchu Cymorth 24/7 Canvas ar unrhyw adeg er mwyn derbyn ateb i’ch cwestiynau.

Bydd Cyfathrebu, Cydweithio, Asesu ac Aborth 2 yn parhau i gael eu cynnal fel sesiynau hwy. 

I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys y sesiynau Dechrau Cyflym, gweler y cwymplenni Datblygu neu Asesu Cyrsiau ac Adborth 1 isod.
 

Cofrestrwch drwy Eventbrite hyd at 72 awr cyn amser dechrau’r cwrs - https://www.eventbrite.co.uk/o/swansea-university-27809006879  

Mae'r cyfarwyddiadau canlynol yn esbonio sut i gadw lle ar gwrs hyfforddiant Canvas:

  1. Os ydych yn toglo i'r golwg mis neu agenda, byddwch yn gweld y dewis o gyrsiau sydd ar gael (dewiswch agenda i weld rhestr fanylach o deitlau’r cyrsiau)
  2. Cliciwch ar y cwrs hyfforddiant yr hoffech ei wneud yn y calendr – mae’n agor mewn ffenestr newydd (os bydd ffenestr lai yn agor cliciwch ar “rhagor o fanylion” ar y chwith ar y gwaelod)
  3. Cliciwch ar y ddolen Eventbrite - bydd ffenestr newydd yn agor.
  4. Cliciwch ar y botwm gwyrdd "Register" a dilynwch y broses gofrestru, gan roi eich manylion.
  5. Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru - gall gymryd ychydig o funudau.
  6. Mae'r e-bost cofrestru'n cynnwys opsiwn i ychwanegu'r cwrs at Outlook o dan y dyddiad.
  7. Gallwch hefyd ychwanegu'r digwyddiad at eich calendr drwy edrych ar fanylion y digwyddiad yn eich e-bost neu yn y calendr hwn.
  8. Os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â canvasproject@abertawe.ac.uk

Darperir Hyfforddiant Hanfodion Canvas gan y Tîm Prosiect Canvas. Cliciwch yma i gwrdd â'r Tîm Prosiect.