Myfyrwyr, staff, cyn-fyfyrwyr, dangoswch eich cefnogaeth i Gymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022.

Ymunwch â'r gymuned fyd-eang sy'n cefnogi Cymru drwy ddilyn sianeli cyfryngau cymdeithasol swyddogol Prifysgol Abertawe a thagiwch ni yn eich negeseuon o gefnogaeth - Gorau Chwarae, Cyd Chwarae!

Mwynhewch y perfformiad arbennig hwn gan Gymdeithas Gorawl Prifysgol Abertawe, Côr Sioe Prifysgol Abertawe a Chôr Staff y Brifysgol o Yma o Hyd, yr anthem swyddogol ar gyfer ymddangosiad Cymru yng Nghwpan y Byd 2022. Ymunwch a dangoswch eich cefnogaeth! C'mon Cymru!

“Yma o Hyd”: Geiriau ac alaw Dafydd Iwan © Cyhoeddiadau Sain 1983

Ble i wylio

Singleton: Byddwch yn rhan o'r hwyl yn ardal cefnogwyr Ffreutur Fulton neu mwynhau gêm ym mar JC's

Bae: Bydd Tafarn Tawe yn dangos y gêm ar y sgrîn fawr felly dewch â'ch criw i gefnogi Cymru!

I wybod lle gallwch chi wylio pob gêm, ewch i tudalen we Undeb y Myfyrwyr

tafarn tawe

Dyddiadau’r Gemau

GêmDyddiadAmser
Cymru v UDA Dydd Llun Tachwedd 21ain 19:00
Cymru v Iran Dydd Gwener Tachwedd 25ain 10:00
Cymru v Lloegr Dydd Mawrth Tachwedd 29ain 19:00
Dyn yn cicio pêl-droed

Gwyliwch y fideo isod gan frand Cymru Fyd-Eang 'Study in Wales' ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Mae'n rhannu profiadau myfyrwyr o dramor sy'n astudio yng Nghymru - cadwch lygad mas am rai o'n myfyrwyr rhyngwladol hyfryd ni o Brifysgol Abertawe!

Rydym yn cydweithio â phrifysgolion eraill Cymru ac Astudio yng Nghymru i hyrwyddo Cymru (ac Abertawe) fel cyrchfan astudio tra bod llygaid y byd ar Gymru ym maes pêl-droed.

Rydym hefyd yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru a byddwn yn rhyddhau cynnwys i’w cefnogi. Un o’r rhesymau dros wneud hyn yw arddangos amrywiaeth ein Prifysgol, gyda staff a myfyrwyr o bob rhan o’r byd yn cefnogi ein tîm.

Byddwn hefyd yn dathlu natur ryngwladol Cwpan y Byd drwy ddangos aelodau o’n cymuned yn cefnogi gwahanol dimau yn y gystadleuaeth.