Blwyddyn 12 Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Cyfres o ddigwyddiadau undydd a digwyddiad preswyl byr ym Mhrifysgol Abertawe yw’r rhaglen newydd Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe. Mae wedi ei anelu at fyfyrwyr Blwyddyn 12 sy’n cwblhau blwyddyn gyntaf cymhwyster Lefel 3 mewn ysgol neu goleg yn ne-orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin) er mwyn iddynt gael profiad o fywyd mewn prifysgol.

CEISADAU NAWR AR GAU!

Beth yw Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe?

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2019 yn edrych ar destunau megis sesiynau i gael blas ar bynciau, sgiliau astudio, llesiant, ceisiadau UCAS a chyllid.

Digwyddiad preswyl dros dri diwrnod/dwy noson i’w gynnal ym mis Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol Abertawe.

Pwy sy’n gallu dod?

Mae'r Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe  yn addas ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf Lefel 3 o ysgolion a cholegau yn ne-orllewin Cymru sydd â'r gallu i lwyddo ond sy'n wynebu rhwystrau o ganlyniad i amgylchiadau teuluol, personol neu eraill a all eu hatal rhag symud ymlaen i addysg uwch (gweler y pecyn ymgeisio am ragor o fanylion).

Am ragor o wybodaeth:

Ffoniwch: 01792 513637

E-bostiwch