Cystadleuaeth Lluniau

Mae Cystadleuaeth Gŵyl y Darlun Ehangach yn ôl am flwyddyn arall! Gan fod yr ŵyl amdanoch chi, hoffem weld lluniau o'ch bywyd, eich gwlad, eich teuluoedd a beth mae cysyniadau cymuned/ffydd yn eu golygu i chi.


Mae croeso i egin ffotograffwyr anfon lluniau maent wedi'u tynnu o dan y 5 categori canlynol:


1. Fy Nheulu
2. Fy Nghartref
3. Fy Ffrindiau
4. Fy Mywyd
5. Fy Ffydd


Gall ymgeiswyr gyflwyno cais ar gyfer unrhyw gategori, ond dim ond un ffotograff y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob categori. Rhaid i ffotograffau fod yn eglur iawn a rhaid eu cyflwyno erbyn ganol nos, nos Wener 20 Mawrth.


I gyflwyno cais:
Gallwch e-bostio eich lluniau i BywydCampws@abertawe.ac.uk erbyn 20 Mawrth 2020
Pennawd Gŵyl y Darlun Ehangach: Cystadleuaeth Ffotograffiaeth
Dylech gynnwys eich enw a pha gategori y cyflwynir y llun ar ei gyfer


Beirniadu a gwobrau
Bydd y lluniau ar gael ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol fel bod staff a myfyrwyr yn gallu pleidleisio ar gyfer eu hoff un a dewisir 3 llun a fydd yn cyrraedd rhestr fer ar gyfer pob categori.


Bydd enillwyr yn derbyn taleb Amazon gwerth £50 a bydd yr holl luniau'n cael eu harddangos ar gyfryngau cymdeithasol y Brifysgol.

 

Oriel yn dod yn fuan!

Bunting