Hyb ffydd a diwylliant a arweinir gan fyfyrwyr, staff a’r gymuned yw Gŵyl y Darlun Mwy â’r nod o addysgu’r rhai hynny sy’n ymddiddori mewn ehangu eu gorwelion. Mae amgylchedd sy’n annog cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb, mae Gŵyl y Darlun Mwy yn hyrwyddo rhyddid ac yn cynnig cyfle i staff a myfyrwyr rannu, ystyried, cwestiynu a deall y mathau amrywiol o ffydd a diwylliant sy’n cael eu cynrychioli yng nghymuned y campws a’r tu hwnt.

Mae Prifysgol Abertawe yn gartref i bobl o fwy na 120 o wledydd a  ffydd a chredoau gwahanol iawn. Mae’r Darlun Mwy yn rhoi cyfle i ni ymgysylltu ag eraill, dysgu ganddynt a chyfrannu, a blasu bwyd gwych hefyd!

 

Cymryd rhan

Eleni, cynhelir 4edd Gŵyl y Darlun Mawr lle byddwn yn dathlu amrywiaeth  diwylliannol a ffydd ar draws cymuned ein Prifysgol. Roedd y llynedd yn llwyddiant mawr, a gallwch gymryd cipolwg arni yma. Ni fyddwn ni wedi gallu ei chynnal hebddoch chi. Mae eich angen CHI, myfyrwyr a staff arnom o bob ffydd a diwylliant i chwarae rôl ragweithiol yn yr Ŵyl hon.

Dathlu Doniau Prifysgol Abertawe

Mae'n bleser gan FywydCampws ac Undeb Myfyrwyr Abertawe gyflwyno ‘Dathlu Doniau Prifysgol Abertawe’, sef digwyddiad mawr ei ddisgwyl ar gyfer 'Gŵyl y Darlun Mwy 2020.' Gan mai prif ffocws yr ŵyl yw dathlu ffydd a diwylliant yn ein cymuned, edrychwn ymlaen at weld myfyrwyr yn dangos eu doniau o bedwar ban byd.

Cystadleuaeth Lluniau

Mae’r gystadleuaeth Llun Gŵyl y Darlun Ehangach yn dychwelyd am flwyddyn arall! Gan fod yr ŵyl hon amdanoch chi, byddem wrth ein boddau yn gweld lluniau o’ch bywyd, eich gwlad, eich teuluoedd a beth mae’r cysyniadau o gymuned/ffydd yn ei olygu i chi.

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________