Mae'r Cyfnod Croeso yn un o gyfnodau prysuraf y flwyddyn academaidd, wrth i fyfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd gyrraedd y campws cyn dechrau'r tymor. Mae'r Cyfnod Croeso'n dibynnu ar staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol i wirfoddoli eu hamser i helpu i gwrdd â myfyrwyr newydd a gwneud iddynt deimlo'n gartrefol yn Abertawe.

Eleni, cynhelir y Cyfnod Croeso o ddydd Mercher 15 Medi - dydd Sul 19 Medi.

SUT GALLAF WIRFODDOLI?

Llenwch y ffurflen i gofrestru eich diddordeb neu drwy e-bostio welcome.campuslife@abertawe.ac.uk gyda'r wybodaeth ganlynol:

EnwRhif myfyrwyrCyfeiriad e-bost personol
____ _____________ ________________________

PA ROLAU SYDD AR GAEL?