YMHOLIADAU CYFFREDINOL BYWYDCAMPWS

Am ymholiadau cyffredinol BywydCampws, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01792 602000, yn ystod yr amserau canlynol:

Dydd Llun - Dydd Iau: 10:00y.b – 4:00y.h
Dydd Gwener: 10:00y.b – 12:00y.h

Neu e-bostiwch campuslife@swansea.ac.uk

CYSYLLTWCH Â'N TIMAU DRWY E-BOST 

Am ymholiadau penodol, cysylltwch â’n timau yn uniongyrchol gan ddefnyddio’r e-byst isod:

Ffydd - faith.campuslife@swansea.ac.uk
Cymunedol - community.campuslife@swansea.ac.uk
Rhyngwladol - international.campuslife@swansea.ac.uk
Arian - money.campuslife@swansea.ac.uk
Cyfranogiad - participation.campuslife@swansea.ac.uk
Lles - welfare.campuslife@swansea.ac.uk

Gallwch hefyd gysylltu ag ambell tîm gan ddefnyddio eu Sgwrs Fyw. Gallwch weld ragor o wybodaeth am Sgwrs Fyw ar dudalennau’r timau