Mae BywydCampws yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd croesawgar a chefnogol i’r holl fyfyrwyr, gan gynnwys y sawl sy’n rhan o’r gymuned LGBT+.

Rydym wedi casglu’r holl adnoddau a chymorth y gall y Brifysgol, dinas Abertawe a’r tu hwnt, eu darparu, at ei gilydd. Rydym am wneud yn siŵr y gallwch chi ddod o hyd i’ch ffordd drwy fywyd Prifysgol heb rwystrau.