Mae’n bwysig i FywydCampws ein bod ni ar gael i gynghori a chefnogi myfyrwyr cymaint â phosib ac rydym yn gwneud hyn mewn sawl ffordd.
 
Oherwydd COVID-19 a chyfarwyddyd diweddar gan y Llywodraeth ynghylch hunan-ynysu, cyfyngu ar gyswllt diangen a gweithio gartref lle’n bosib, rydym yn gweithio ychydig yn wahanol ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio dychwelyd i’n dulliau darparu gwasanaethau arferol cyn gynted ag y bo modd.