About Us

Students sunset

Yma yn nhîm BywydCampws rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cyfeillgar a chartrefol, rhywle lle gall myfyrwyr dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial llawn ym Mhrifysgol Abertawe.

I'ch helpu i ddeall yr hyn rydym yn ei wneud, hoffem gyflwyno aelodau'r tîm i chi.

Asad

Asad Rahman

Pennaeth Cyngor, Cymorth a Llesiant (BywydCampws)

Emma

Emma Gwynnett-Davies

Rheolwr MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws

Alison

Alison Maguire

Rheolwr Arian@BywydCampws

Mandy

Reverend Mandy Williams

Rheolwr Caplaniaeth@BywydCampws a Cymuned@BywydCampws

Sian

Sian Thomas

Cydlynydd Swyddfa BywydCampws

James

James Slattery

Swyddog Cyswllt Cymunedol

Elinor Thomas

Elinor Thomas

Cynorthwyydd Cyswllt Cymunedol

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Caplan Mwslimaidd

Leslie

The Reverend Leslie Jane Noon

Caplan Cyswllt (Methodistaidd)

Father Carlito Reyes

Father Carlito Reyes

Caplan Cyswllt (Catholig)

The Reverend Steven Bunting

The Reverend Steven Bunting

Caplan Cyswllt (Anglicanaidd)

Matthew Hopkins

Simon Dinwiddy

Caplan Cyswllt (Dyneiddiwr)

Sue Fitzpatrick

Sue Fitzpatrick

Cynorthwyydd Gweinyddol Caplaniaeth@BywydCampws a Cymuned@BywydCampws

Fiona Jackson

Fiona Jackson

Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol

Siew Oh

Siew Oh

Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol

Nick

Nick Ruggieri

Ymgynghorydd Cynorthwyol Myfyrwyr Rhyngwladol

Kayleigh

Kayleigh Hughes

Ymgynghorydd Cynorthwyol Myfyrwyr Rhyngwladol

Mike

Mike Jones

Cynorthwyydd Gweinyddol MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws

Jess

Jess Hughes

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Rachel

Rachel Edwards

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Jodie

Jodie Loaring

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Dave Evans

Dave Evans

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Kelly

Kelly Beard

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Sam

Sam Beynon

Cynorthwyydd Gweinyddol Arian@BywydCampws

Stu

Stu Gray

Cydlynydd Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

Danielle

Danielle Richards

Cydlynydd Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

Phoebe

Phoebe Martin

Cydlynydd Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

Josh

Josh Welch

Derbynnydd/Cynorthwyydd Clercol @BywydCampws