SBA

Cyswllt Cymunedol

Mae myfyrwyr Abertawe yn drigolion yn eu cymunedau lleol. Mae'r Chymuned@BywydCampws yn hyrwyddo ymgysylltiad cadarnhaol rhwng myfyrwyr a'r gymuned leol.

Mae James Slattery yw ein Swyddog Cyswllt Cymunedol a'ch pwynt cyswllt penodol ar gyfer materion sy'n gysylltiedig â'r gymuned. Mae James yn weithio gyda myfyrwyr a thrigolion sy'n byw mewn cymunedau yn Abertawe.

Mae rôl y Swyddog Cyswllt Cymunedol wedi esblygu o waith partneriaeth parhaus Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Dinas a Sir Abertawe, Heddlu Dde Cymru ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cysylltwch â James ar: 01792 604533 neu e-bostiwch j.c.slattery@abertawe.ac.uk