Yr ardal hon yw’r ganolfan aml-ffydd a chymunedol ar gyfer Campws y Bae (wedi’i lleoli wrth ochr y Neuadd Chwaraeon, adeilad Undeb y Myfyrwyr gynt). Mae’r ardal hon yn cynnwys: 

  • Ardaloedd cymdeithasol er mwyn cwrdd â hen ffrindiau a ffrindiau newydd  
  • Cegin sy’n cynnwys meicrodonnau a chyfleusterau i wneud te a choffi 
  • Ystafell fawr dawel ar gyfer myfyrdod, gweddïo a myfyrdod personol 
  • Gwasanaeth gwrando cyfrinachol 
  • Ardaloedd er mwyn i Foslemiaid weddïo  
  • Tair ystafell y gellir eu harchebu ar gyfer cymdeithasau myfyrwyr a grwpiau staff  
  • A…staff croesawgar er mwyn eich cyfarch a’ch tywys chi.

 

GWYBODAETH BWYSIG 

Yn anffodus, mae’r Hafan (Campws y Bae) ar gau ar hyn o bryd o ganlyniad i gyfyngiadau pandemig COVID-19. Nid yw cadw pellter o 2 fetr yn caniatáu digon o le ar gyfer gwasanaethau arferol ac nid yw capasiti ar gyfer gweddïo unigol yn bosib ychwaith. 

Deallwn fod diffyg ardaloedd ffisegol ar gyfer defodau crefyddol yn anodd i lawer. Mae’n rhaid i ddiogelwch cymuned ein Prifysgol fod yn brif flaenoriaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus gan eich hysbysu am ddatblygiadau.