Yr ardal hon yw’r ganolfan aml-ffydd a chymunedol ar gyfer Campws y Bae (wedi’i lleoli wrth ochr y Neuadd Chwaraeon, adeilad Undeb y Myfyrwyr gynt). Mae’r ardal hon yn cynnwys: 

  • Ardaloedd cymdeithasol er mwyn cwrdd â hen ffrindiau a ffrindiau newydd  
  • Cegin sy’n cynnwys meicrodonnau a chyfleusterau i wneud te a choffi 
  • Ystafell fawr dawel ar gyfer myfyrdod, gweddïo a myfyrdod personol 
  • Gwasanaeth gwrando cyfrinachol 
  • Ardaloedd er mwyn i Foslemiaid weddïo  
  • Tair ystafell y gellir eu harchebu ar gyfer cymdeithasau myfyrwyr a grwpiau staff  
  • A…staff croesawgar er mwyn eich cyfarch a’ch tywys chi.

 

Neilltuo Ystafell

.

Ffurflen Neilltuo

Student ambassador holding here to help sign.