Coronafeirws: y diweddaraf
SAB

Caplaniaeth

Mae gan ein Caplaniaeth dîm o gaplaniaid: Dau Gaplan amser llawn y Brifysgol, Mandy Williams (Cristion) a Mohsen El-Belgati (Mwslim) a nifer o gaplaniaid cysylltiol sy'n gweithio'n wirfoddol.

Hefyd, mae gennym gynrychiolwyr ffydd sy'n gallu cynnig gwybodaeth a chyflwyniadau i'w ffydd neu eu henwad penodol.
Rydym yn ymrwymedig i gydweithio mewn ffordd gynhwysol, nad yw'n feirniadol, er mwyn cefnogi a datblygu bywyd ysbrydol cymuned y Brifysgol.

Bywgraffiad

Gynrychiolwyr Ffydd