Mandy Williams image

Y Parch Mandy Williams

Rheolwr Ffydd a Chymuned@BywydCampws

Caplan Prifysgol (Cristnogol)

Sheikh Mohsen El-Beltagi image

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Caplan Mwslim

Arweinydd Rhyng-Ffydd

Sue Fitzpatrick image

Sue Fitzpatrick

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Iestyn Dallimore - Marketing and Evaluation assistant

Iestyn Dallimore

Cynorthwy-ydd Marchnata a Gwerthuso

Deshna

Deshna Jain

Cydlynydd yr Hafan

Colette

Colette Leleu

Cynorthwy-ydd Gofal Bugeiliol

Steve Bunting image

Y Parch Steve Bunting

Caplan Cyswllt

(Anglicanaidd)

Swansea Uni Logo

Y Tad Carlito Reyes

Caplan Cyswllt

(Catholig)

Andrew Pearce

Y Parch Andrew Pearce

Caplan Cyswllt

Methodistiaid 

Image of Ian Patterson

Y Parch Ian Patterson

Caplan Cyswllt 

(Bedyddwyr)

Image of Matthew Carter

Y Parch Matthew Carter

Caplan Cyswllt

(Bedyddwyr)

Image of Ian Folks

Y Parch Ian Folks

Caplan Cyswllt (Anglicanaidd)

.

Y Parch Rory Castle

Caplan Cyswllt  (Undodiad a Christnogion Rhydd)

Ibrahim Badawi Ibrahim

Ibrahim Badawi Ibrahim

Imam Rhan-amser

Cynrychiolwyr Ffydd

Ffydd

Enw Cyswllt

Manylion CyswlltLleoliad
Moslemaidd  Shaz Abedean s.f.abedean@swansea.ac.uk  Mosg Prifysgol Abertawe 
Moslemaidd Dr Saad Al-Ismail saadalismail@doctors.org.uk Mosg Prifysgol Abertawe
Iddewiaeth Norma Glass Norma.glass@hotmail.co.uk Ffynone Road (opposite Mansion house), Ffynone, Swansea, SA1 6BT
Hindŵaeth Mel Storey M.Storey@swansea.ac.uk 25A Beechwood Rd, Uplands, Swansea SA2 0HL
Hindŵaeth Minkesh Sood Minkesh.sood@swansea-union.co.uk 25A Beechwood Rd, Uplands, Swansea SA2 0HL
Crynwyr Rhiannon Clark R.Clark@swansea.ac.uk

Pagefield House, Page Street, Swansea, SA1 4EZ

Bwdhaeth

Kiyohide Wada

K.Wada@Swansea.ac.uk

Faculty of Science and Engineering, Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, Fabian Way, Crymlyn Burrows, Abertawe SA1 8EN   

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwethaf

Dawn Morgan H.D.Morgan@swansea.ac.uk

Cockett Rd, Cockett, Swansea SA2 0FH

 

Ba'hai

Celia Jones Cespink67@yahoo.com 

15 Baywood Avenue,Westcross,Swansea SA3 5LJ