Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr a staff. Mae'n cynnig clust i wrando i unrhyw un sydd ei hangen. Does dim angen trafod mater neu broblem benodol. Weithiau, mae'n braf siarad yn syml. Gall y sgyrsiau hyn ddigwydd mewn lleoliad sy'n addas ac yn gyfleus i'r ddwy ochr. Os hoffech siarad ag aelod penodol o'r tîm, dywedwch pwy yw'r unigolyn hwnnw pan fyddwch yn cysylltu â ni.

A chofiwch... does dim rhaid i chi fod yn grefyddol i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn!

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, e-bostiwch chaplaincy.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch: 01792 606557

Rydym fel arfer yn cynnig apwyntiadau ar ddydd Mawrth rhwng 2pm a 4pm ac ar ddydd Iau rhwng 10am a 12pm. Fodd bynnag, os nad yw'r amserau hyn yn gyfleus, byddwn yn cynnig amser arall i chi.