Y Goleudy

Mae’r Goleudy (wedi’i leoli ar ochr dde Tŷ Fulton) yn rhan o’r Ganolfan Gaplaniaeth wych ar gampws Singleton. 

Mae gennym ardal ymlacio â dwy sofa gyfforddus a bwrdd coffi lle gall pawb gymryd hoe fach o’r awyrgylch prysur. Hefyd mae gennym gegin fach, felly mae croeso i chi ddod i ymlacio pan fydd gennych amser rhydd gan mai dyma’r lle perffaith i ymlacio gyda phaned o de neu fwg o goffi poeth ffres.  

Os nad ydych erioed wedi ymweld â’r Goleudy, nawr yw’r amser perffaith i ddod a manteisio ar y cyfleusterau hamddenol sydd gennym i’w cynnig! 

Os ydych chi am gyrchu’r Gwasanaeth Gwrando, cymorth profedigaeth neu gysylltu â’r Caplan, e-bostiwch Ffydd@BywydCampws ar Gwasanaeth gwrando.

Mae'r Goleudy, (ar ochr dde Tŷ Fulton) ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

 

Neilltuo ystafell

.

Students sitting in The Quiet Room of The Lighthouse on bean bags.

Yr ystafell dawel

Rydym yn falch o dynnu sylw at ein Hystafell Dawel yn y Goleudy. Lle bach yw hwn y gall unrhyw fyfyriwr neu aelod staff ei ddefnyddio i weddïo, myfyrio, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar neu le i gael ychydig o lonydd.