Y Goleudy

Bydd y Goleudy’n parhau i fod ar agor i unigolion ei ddefnyddio cyhyd â bod adeiladau eraill y Brifysgol ar agor. Ni fydd grwpiau sydd wedi cadw’r Goleudy am gyfarfodydd yn gallu ei ddefnyddio yn y dyfodol agos er mwyn diogelu eu hiechyd eu hunain.

Os ydych chi am gyrchu’r Gwasanaeth Gwrando, cymorth profedigaeth neu gysylltu â’r Caplan, e-bostiwch Ffydd@BywydCampws ar Gwasanaeth gwrando.

 

Mae'r Goleudy, (ar ochr dde Tŷ Fulton) ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm.

Mae gennym ardal ymlacio â dwy soffa a bwrdd coffi lle gall pawb ddod i ddianc rhag bwrlwm y dydd. Mae gennym gegin fach hefyd, lle mae croeso i bawb ddod am baned o de neu goffi.

Students sitting in The Quiet Room of The Lighthouse on bean bags.

Yr ystafell dawel

Rydym yn falch o dynnu sylw at ein Hystafell Dawel yn y Goleudy. Lle bach yw hwn y gall unrhyw fyfyriwr neu aelod staff ei ddefnyddio i weddïo, myfyrio, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar neu le i gael ychydig o lonydd.

Neilltuo ystafell

Nid ydym yn cadw ystafelloedd yn y Goleudy ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau diogelu sy’n ymwneud â’r coronafirws.